Rubb Gruppen og Hallmaker Gruppen fusjonerer

“Maybank Barge” er en pram hvor vi har montert en Rubbhall, forteller Finn Atle Haldorsen. – Prammen blir brukt til å transportere kull og hallen forhindrer at det blåser kullstøv av prammen. Den sikrer også at lasten er tørr. Rubbhaller er ideelle til sl
For både verftsindustri og annen landbasert virksomhet fungerer moderne dukhaller som effektiv utvidelse av de permanente produksjons- eller lagerfasilitetene. Disse løsningene har for lengst funnet sin anvendelse også ombord på skip.

For verftene representerer dukhaller en relativt sett rimelig utvidelse av anleggets ordinære bygningsmasse. Dukhallen er et overbygg som effektivt hindrer at vær og vind blir et problem i produksjonsfremdriften. Den vil også forhindre forsøpling som følge av sandblåsings- og malingsarbeider.

Skipsmonterte dukhaller
Bildene til denne artikkelen illustrerer alle bruk av dukhall ombord i skip. Som man ser øker anvendelsesmulighetene på dekksarealet betydelig ved bruk av denne type haller. At en dukhall kun veier en brøkdel av en stålhall, og selvsagt også langt mindre enn et aluminiumsoverbygg, er en bonus som enhver reder og skipper vet å ta med seg.

Viking Lady
“Viking Avant” – valgt til Skipsrevyens SHIP OF THE YEAR 2004, se shipoftheyear.com – er et supplyskip som eies av rederiet Eidesvik på Bømlo. Rubb Hall AS leverte en ’trekkspill’ Rubbhall som er montert på dekk. Hele konstruksjonen kan trekkes frem eller tilbake på dekk med vinsjer. Hallen hadde som hensikt å sikre ’artic classification’ for skipet. Dvs. at dekket er tildekket slik at lasten ikke frøs til en isblokk under transport. Hellen ble fullt beregnet til snø, vindlast, samt ’roll’ and ’pitch’. Rubbhallen har vært brukt i flere år av Eidesvik.

Norsk fusjon sikter worldwide
De to norske selskapene Rubb Gruppen og Hallmaker Gruppen fusjonerer og blir en av verdens største dukhall-leverandører. – Samtidig blir vi Norges største innen hallindustrien, poengterer Finn Atle Haldorsen i Rubb Holdings AS til Skipsrevyen.
“Rubbhall” ble en betegnelse for plasthall i Norge. Ja, den ble nesten sett på som en industristandard. Og i tråd med den nye gruppens planer om internasjonalisering, er visjonen tydeliggjort gjennom mottoet “we will never stop innovating”.
– Med denne ballasten i vår strategi, skal vi være de første til kontinuerlig å ta i bruk det siste av moderne teknologi, understreker Haldorsen. – Bare på den måten kan vi innestå for at våre brukere til enhver tid tilbys optimale løsninger.

DEL