Rolls-Royce skal levere Spanias første, gassbaserte marinemotor til Baleària

Rolls-Royce har inngått en samarbeidsavtale med det spanske energiselskapet Gas Natural Fenosa om å utvikle og installere en Bergen gassmotor ombord i fergen Abel Matutes som blir operert av rederiet Baleària. Foto: Rolls-Royce

Rolls-Royce har inngått en samarbeidsavtale med det spanske energiselskapet Gas Natural Fenosa om å utvikle og installere en Bergen gassmotor ombord i fergen Abel Matutes som blir operert av rederiet Baleària. 

Kontrakten blir Rolls-Royce sin første referanse på en gassmotorinstallasjon ombord i en ferge med europeisk flagg som driftes utenfor norske farvann. 

Ropax fergen på 29,670 tonn, som ble levert fra skipsverftet Hijos de J Barreras i Vigo, Spania i 2010, skal installere en Rolls-Royce Bergen C26:33 L6 AG, 
en motor som utelukkende benytter gass som drivstoff. Motoren produserer 1560 kWe ren energi, noe som reduserer utslippene ved havneoppholdene i Barcelona og Palma de Mallorca drastisk.

Gas Natural Fenosa, et av verdens ledende energiselskap som operer i Atlanterhavet og Middelhavet, er i front når det gjelder markedsføringen av CNG/LNG som drivstoff i Spania. Selskapet vurderer også å innføre naturgass som drivstoff for alle typer skip for å redusere miljøpåvirkningen innen sjøtransport.

Baleària er Spanias ledende rederi med en flåte på 20 fartøy som trafikkerer mellom den Iberiske halvøy, Balearene, Gibraltarstredet og Bahamas, og rederiet er forpliktet til å benytte LNG som drivstoff.

– Dette er en svært viktig milepæl som vil gjøre oss til pionerer i bruk av naturgass på ferger samtidig som vi blir mer bærekraftig. I tillegg til at vi reduserer CO2 utslippene med 40% vil også drivstoffutgiftene reduseres. Abel Matutes kan kanskje bli satt i rute i ECA-kontrollerte områder (Emmisions Control Area) en gang i fremtiden, sier Adolfo Utor, Baleària, Group President.

– Spania har potensial til å bli en betydningsfull aktør i LNG markedet. Avtalen med Gas Natural Fenosa er et betydelig steg fremover når det gjelder reduksjon i utslipp og i forkant av fremtidig utslippslovgivning, sier John Knudsen, Rolls-Royce, President – Commercial Marine.

Baleària og Rolls-Royce har som mål å utføre forberedende arbeid i begynnelsen av 2015, før skipets planlagte dokking senere på året. Den nye motoren skal integreres til det elektriske anlegget som muliggjør drift med alle hjelpemotorene om bord i skipet. Testing og implementeringsarbeidet blir gjort mot slutten av neste år.

Når Abel Matutes er i havn, skal gassmotoren kobles til infrastrukturen i land eller til LNG-tanken ombord. Fergen vil også bruke naturgass ved innseiling og avgang for å generere elektrisitet og dermed erstatte tungolje som tidligere ble benyttet til dette.

Bruken av Rolls-Royce Bergen sin gassmotor teknologi vil føre til utslippsreduksjon og årlig besparelse på nesten 4000 tonn CO2, over 60 tonn NOx og seks tonn SOx