Rolls-Royce opplæringssenter i Ålesund skal stå klart høsten 2011

Foto/illustrasjon: Norsk maritimt kompetansesenter
Rolls-Royce starter nå sammen med Westregruppen på byggingen av det nye europeiske opplæringssenteret i Ålesund, som blir en del av Norsk Maritimt Kompetansesenter. Selskapet er nå enig med utbygger om nødvendige detaljer, og byggearbeidet kan starte. Senteret skal stå ferdig høsten 2011.

– Rask utvikling av nytt utstyr og stadig flere fartøy med Rolls-Royce utstyr om bord gjør behovet for opplæring av kunder og eget servicepersonell stort. På det nye opplæringssenteret vil vi være i stand til å tilpasse opplæringen til kundenes behov på en god måte, sier Anders Almestad, President Offshore og Marine Services i Rolls-Royce.

– Vårt opplæringssenter i Ålesund vil være det eneste av sitt slag i Europa. At Rolls- Royce har valgt Ålesund og Norge som lokalisering for sitt europeiske opplæringssenter, er et klart signal om hvor sterkt den maritime klyngen på Nordvestlandet står. Det befester også Rolls-Royce sin sterke tilstedeværelse og tro på videreutvikling av denne næringen på Sunnmøre, sier Almestad.

Det nye senteret kan blant annet gi teknisk innføring i hele Rolls-Royce sin produktportefølje i forbindelse med overtaking av nye fartøy. Økt fokus på helse, miljø og sikkerhet, og da spesielt sikkerhet på dekk, har vært en viktig pådriver for forskning og utvikling innen den maritime industrien, og senteret vil ha et spesielt fokus på kurs innen dette området. I tillegg til verkstedhallen, vil senteret ha flere simulatorrom for bl.a. dynamisk posisjonering, vinsjer og vannjet, og spesialrom for automasjon, kontroll og fjernstyring for fremdriftssystem.

Rolls-Royce sitt nye europeiske opplæringssenteret vil være en viktig del av nyetableringen Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) som Westregruppen står bak, og som de tar sikte på skal bli et verdensledende kompetansesenter innen maritim næring. Rolls-Royce sitt opplæringssenter vil med sine mange tusen kursdøgn i året bidra til at NMK kan bli et av verdens mest kompetente maritime treffpunkt, lokalisert midt i det maritime Sunnmøre. Sentralt i nybygget planlegges det store fellesarealer for ansatte, studenter og kurs-/konferansedeltakere. Dette forventes å få store synergieffekter for samtlige involverte parter. Samlokalisert med flere andre sentrale maritime bedrifter, og med Høgskolen, Fagskolen, Kunnskapsparken og NCE Maritime som nærmeste naboer, vil dette bli en ledende kompestansesamling og ikke minst et enestående utstillingsvindu for hele den maritime næringen.

DEL