Rolls-Royce og Stena Line sammen om intelligent skipssystem

Illustrasjon: Rolls-Royce

Rolls-Royce og det svenske fergerederiet Stena Line har inngått en samarbeidsavtale. Sammen skal de utvikle et «intelligence awareness» system for skip. 

Det skriver Rolls-Royce i en pressemelding.

– Rolls-Royce har jobbet med å teste og utvikle hvordan informasjon fra sensorer på skip kombinert med andre datakilder kan utnyttes på en god måte for å få best mulig oversikt over et skips omgivelser. Pilotprosjekter, som dette vi nå skal i gang med sammen med Stena Line, vil ta utviklingen videre, sier Asbjørn Skaro, direktør for Digital & Systems i Rolls-Royce – Marine i meldingen.

Selskapet forventer å få konseptet godkjent og kommersielt tilgjengelig i løpet av året.

DEL