Rolls-Royce med suksess på Island

NVC-Design
Rederiet Isfelag på Vestmannaøyene, Island har kontrahert ytterligere en pelagisk snurper/tråler ved verftet Asmar Shipbuilding i Chile. Isfelag kontraherte et lignende fartøy i desember 2007. Rolls-Royce skal levere NVC-Design NVC-352 og utstyr til fartøyet til en verdi i overkant av NOK 50 millioner.

En Bergen hovedmotor på 4 500kW gir kraft til en CP-propeller via et reduksjonsgear med 2-speeds PTO. Deck Machinery – Brattvaag sine støysvake 64 bar vinsjer skal gi kraft til snurping og tråling. To 736kW tunnel thrustere skal monteres, og i tillegg leveres ror, styremaskin, tavler og automasjon fra Rolls-Royce.

Fremdriftssystemet er designet for å gi lave drivstoffkostnader, og skroget er optimalisert for gode sjøegenskaper. Det er også lagt vekt på å avgrense støyen ombord.
Fartøyet får en lengde på 71 m, har RSW lastekapasitet på 2000 m3 fordelt på 10 RSW tanker. Nybygget skal ha innredning for 18 personer, og skal leveres med det mest moderne utstyr som fins innen elektronikk, fiskeleting og kommunikasjon. Fangstområdene skal hovedsakelig være rundt Island og Barentshavet.

Rederiet Isfelag er Islands største kvoteeier på pelagiske fiskeslag og eier i dag 6 fartøy for pelagisk fiske. Rolls-Royce har i tillegg tre andre design under bygging ved Asmar; NVC 355, 84 m frysetråler til Nordborg, Færøyene, UT 512 L 94 m kystvaktskip til Island og NVC 352, det første nybygget til Isfelag.
– Det er hyggelig at Isfelag, Islands største kvoteholder på pelagisk fisk, velger Rolls-Royce som partner for fornying av sin flåte. Vi er også svært fornøyd med samarbeidet med Asmar, sier daglig leder Monrad Hide i Rolls-Royce sin avdeling for fiskebåtdesign i Ålesund.

DEL