“Røde Kors Båten Veritas” levert fra Gazelle

Gazelle Technology leverte 5. juni 2014 sitt byggenummer 7, den 13,5 meter lange “Røde Kors Båten Veritas”, til Røde Kors Tjøme og Hvasser Hjelpekorps. Redningsbåten er nyutviklet, og er av Flying Fish FF44 Rescue design. Den er sponset av Det Norske Veritas i forbindelse med stiftelsens 150 års-jubileum. Gudmor Birgitte Mørch-Madsen døpte båten den 19. juni.

Tjøme og Hvasser Røde Kors Hjelpekorps holder til på Ferjeodden i Tjøme, like ved Vrengenbrua. Hjelpekorpset er ressurssenter innen vannredning, og har bygd opp et flott anlegg på Ferjeodden, som huser både overnatting, kurslokaler og beredskapssenter. De frivillige har høy kompetanse både maritimt og innen førstehjelp. Prosjektet ble initiert i 2008, og har gjennom stor innsats fra frivillige resultert i båten som nettopp er overlevert.

I tillegg til Det Norske Veritas gav de følgende lokale støttespillerne bidrag; Tom Wilhelmsens Stiftelse, Sparebanken 1 Nøtterøy-Tønsberg, Arntzen de Besche, Telko, Vega Offshore, H. Henriksen Mek. Verksted A/S, Falck Emergency AS, Førstehjelp.no, Furuno og Jotun.

Unik redningsbåt

Nybygget er en unik redningsbåt, siden den både er utstyrt omtrent tilsvarende en ambulanse og en brannbåt. Røde Kors sin vannredningsgruppe har sterkt fokus på førstehjelp, og dette har hatt høy prioritet i prosjektet. Båten er innredet som en ambulanse, med tilhørende medisinsk teknisk utstyr, samt sykebåre med spesialdesignet inn- og utlastingssystem. Med stadig flere fritidsbåter, som også blir større og raskere, har antall oppdrag økt samtidig som potensiale for alvorlige ulykker øker.

Den nye båten er utstyrt for å kunne håndtere selv de mest alvorlige ulykkene som kan inntreffe på sjøen. Det er etablert et nært og godt samarbeid med nødetatene, for å utnytte ressursene på best mulig måte. Båten har også svært god slukkekapasitet. Den er utstyrt med Rosenbauer Beaver brannpumpe fra Egenes, og denne gir solid kapasitet til brannkanonen, som er av typen Rosenbauer RM24M. Det er dessuten en tank på 140 liter om bord for brannslukkeskum, som gjør at båten kan legge mye skum om det er behov for dette.

For sjøredning er båten utstyrt med Dacon redningsnett for å plukke personer opp fra sjøen, samt at den har en stor dykkerplattform på akterenden. Båten er utstyrt med slepekrok fra Henriksen, og slepearrangementet er testet og godkjent for slep inntil 2,5 tonn.

Elektronikk

Det er svært mye avansert elektronikk installert om bord. Dette gjelder først og fremst navigasjons- og kommunikasjonssystemene, men også motorene og styresystemet er basert på elektronisk kontroll.

Furuno har levert mye utstyr til båten, og noe av det som er montert er radar av typen FAR-2117 BB med 42 RPM antenne, GPS kompass av typen SC-30, GPS av typen GP-33 og AIS av typen FA-50. Telko har bidratt med to kartmaskiner med Telchart til båten. Båten har VHF peiler av merket Tayio.

Styresystemet er av typen ROCCS fra Rolls-Royce. Elektronikk installasjonen er utført av ELMO Oddstøl i Kristiansund og det elektriske anlegget er utført av Midsund Elektro.

Gode fartsressurser

Redningsbåten skal kunne rykke ut i høy hastighet om det skulle være behov for det, og har en toppfart på 42 knop. To Cummins QSC 8,3 liters motorer er koblet til hver sin vannjet av typen Rolls-Royce Kamewa 28 A3. Vannjettene er en helt ny type fra Rolls-Royce, og har høyere virkningsgrad enn tidligere. Giret er av merket ZF fra KGK, og CV akslinger er av typen Aquadrive fra Progress Ingeniørfirma. Progress Ingeniørfirma har også levert eksossytemet. Båten har hydraulisk thruster av typen Side-Power SH160 fra Sleipner Motor. Brennoljetanken er på 1200 liter, og sikrer god rekkevidde.

Gazelle Technology

Gazelle Technology drives av brødrene Øyvind Sommer Hukkelberg og Øystein Hukkelberg, og er 100 prosent spesialisert innen hurtiggående båter. Firmaet har bygget flere avanserte fartøyer, blant annet ambulansebåten M/S “Dr. Riiber”.

“Røde Kors Båten Veritas” er designet, bygget og godkjent i henhold til DNV GL Standard for certification No. 2.21 Craft, og er den første av en helt ny serie båter fra Gazelle Technology som er tiltenkt markeder som redning, ambulanse, politi og patrulje, havbruk, los, dykking, passasjer og vindmølle. Den nye serien båter er modulbasert og kan leveres fra 11 til 15 meter med forskjellige arrangement og utrustning.

Designet kjennetegnes ved et robust aluminiumsskrog, høy kvalitet, brukervennlige detaljer, gode sjøegenskaper og optimalisert fremdriftssystem. Gazelle Technology AS treffes på stand på årets Nor-Fishing i august.