«Rocknes»-forliset: Saksøker staten for en halv milliard

Kaskoselskapet Norwegian Hull Club og P&I-klubben Gard kvesser knivene etter gigantutbetalingene i kjølvannet av «Rocknes»-forliset. De vil ha pengene igjen fra Staten. Norwegian Hull Club krever 290 millioner kroner, mens Gard krever 172 millioner. Stevning er levert og det er duket for rettssak en gang til høsten.

Begge de to gjensidige forsikringsklubbene mener at staten må ta det hele og fulle ansvaret for at feil og mangelfulle rutiner i Sjøkartverket har resultert i en av de største skipskatastrofer i Norge i den senere tid. Vatlestraumen er en av de mest trafikkerte farledene for større skip langs vestlandskysten, hvor merkingen burde ha vært bedre, all den tid man visste om grunnen som «Rocknes» gikk på.

Ulykken resulterte i tap av 18 menneskeliv, og de materielle skadene var meget store, noe også erstatningsskravet viser.

Både Norwegian Hull Club (tidl. Bergens Skibsassuranseforening) og Gard mener at grunnstøtingen syldes manglende merking og forsømmele fra statens side. Statens Kartverk registrerte grunnen i 1995, men opplysningene ble ikke sendt videre. I følge sjøforsikringsselskapene ville ulykken vært unngått dersom Statens Kartverk hadde gjort som de burde og gjort grunnen i Vatlestraumen kjent for Kystverket, loser og generell sjøfart.

DEL