Rikke Lind kåret til ”Årets shippingnavn 2011” under Nor-shipping

Statssekretær Rikke Lind
Statssekretær Rikke Lind er kåret til ”Årets shippingnavn 2011” av WISTA Norge. Lind mottar prisen under Nor-shipping som en anerkjennelse av hennes uttrettelige engasjement for kvinner i maritim næring gjennom mange år.

Prisen blir delt ut i dag av Women´s International Shipping & Trading Association (WISTA), en internasjonal organisasjon for kvinner med ledende stillinger i maritim næring. Målet er å bidra til å gjøre næringen mer attraktiv for kvinner og styrke medlemmenes faglige og karrieremessige utvikling. ”Rikke Lind har stått på barrikadene for å få flere kvinner inn i styrene i ASA-selskaper i mange år”, kommenterer styreleder i WISTA Norge, Bjørg Ekornrud.

I sin begrunnelse for valg av Rikke Lind skriver juryen blant annet:
Utdelingen av ”Årets Shippingnavn” vektlegger WISTAs fire kjerneverdier: Profesjonalitet, Driftighet, Åpenhet og Engasjement og skal gis til personer som har bidratt til utviklingen av den maritime industrien innen ledelse og forretningsutvikling. Med sentrale roller i Energibedriftenes Landsforening, Norges Rederiforbund og Maritimt Forum fra 2001 har Rikke Lind jobbet for bedre vilkår for den maritime næringen generelt og for kvinner i shipping spesielt i mange år.

”Rikke Lind benytter enhver anledning til å poengtere viktigheten av å ha et mangfold av kjønn, alder og kompetanse i både styrer og ledergrupper. Hennes åpenhet og raushet overfor andre kvinner er også med på å gjøre henne til en inspirerende rollemodell”, forteller Bjørg Ekornrud.

Tidligere mottagere av ”Årets shippingnavn” er Elisabeth Grieg (2006), Ellen Forland (2007), Gunvor Ulstein (2008), Marita Scott (2009) og Borgny Eidesvik (2010). I 2006, mottok også Elisabeth Grieg prisen ”Personality of the year” som deles ut av WISTA International.

DEL