Revidert nasjonalbudsjett: Vil styrke tilskuddsordning for sjøfolk

Illustrasjonsfoto: Garret Parker/Unsplash

Regjeringen har i dag lagt frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2017, og foreslår å øke tilskuddsordningen for sjøfolk i NIS.

– Vi tar situasjonen i maritim næring på alvor. Derfor foreslår vi nå å styrke vilkårene for norske sjøfolk som jobber i en svært konkurranseutsatt del av næringen, sier næringsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Regjeringen foreslår å styrke tilskuddsordningen for mer enn 400 sjøfolk på skip i deep sea-virksomhet, en endring som innebærer at rederier kan motta full refusjon for sjøfolk om bord på olje- og kjemikalietankere, gasstankere og ro/ro-skip i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS).

I dag er tilskudd for sjøfolk på NIS-registrerte olje- og kjemikalietankere, gasstankere og ro/ro-skip begrenset til 26 prosent forskuddstrekk av skatt, arbeidsgiveravgift og trygdeavgift. Regjeringen foreslår å fjerne denne begrensningen for disse skipene. Endringen skal innrettes slik at den ikke svekker konkurransekraften til Norsk Ordinært Skipsregister (NOR).

Med endringen foreslår regjeringen å øke bevilgningen til sysselsetting av sjøfolk med 27 millioner kroner for budsjettåret 2017. Dette tilsvarer en økning på om lag 80 millioner kroner per år. Til sammen bevilger regjeringen 2 127 millioner kroner til sysselsetting av norske sjøfolk i 2017.

Endringen innebærer at det opprettes en egen tilskuddsmodell for NIS-skip i deep sea-virksomhet under tilskuddsordningen. Den nye modellen vil måtte notifiseres og godkjennes av EFTAs overvåkingsorgan ESA. Det vil først bli utbetalt tilskudd når modellen er godkjent.

Endringen skal gjelde fra 1. juli 2017. Målet er at den nye tilskuddsmodellen vil kunne godkjennes og gjelde for to terminer i budsjettåret 2017.

«Statsraad Lehmkuhl», fergefylkene og Fishing for Litter

Utover den nye tilskuddsordningen for NIS-sjøfolk, kan NRK melde at regjeringen har foreslått et tilskudd på 100 millioner til ferge – og båtfylkene for å sikre transporttilbudet langs kysten, samt at «Statsraad Lehmkuhl» som i vinter begynte å skifte ut stålet i baugen får tre millioner kroner til vedlikehold.

I følge en pressemelding fra Samferdselsdepartementet ønsker regjeringen å heve det årlige rammetilskuddet til Redningsselskapet med 10 millioner for 2017. Før økningen var tilskuddet på 83, 5 millioner.

Det foreslås også å bevilge 15 millioner kroner til utbedring av fergekaien på sambandet Horten-Moss, samt fem millioner til nødvendig utbedring av Ystebøsundet molo i Kvitsøy kommune i Rogaland og Lista molo i Farsund kommune i Vest-Agder.

Miljødirektoratets prøveprosjekt Fishing for Litter, som innebærer et fiskere leverer fra seg avfall på land uten å betale for det, foreslås bevilget syv millioner kroner.

DEL