Rem Offshore ASA kjøper skip

MT 6012 design
Rem Offshore ASA kjøper skip av Greatship Global Offshore Services Pte.Ltd.

Rem Offshore ASA har inngått avtale med Greatship Global Offshore Services Pte. Ltd. om kjøp av bygg nr. 342 etter ferdigstillelse ved Keppel verft i Singapore.

Skipet er en stor PSV av typen MT 6012. Kjøpet er gjort til markedsmessige vilkår, og forventet overtakelse er medio mars.

DEL