Rekordmange til maritime høyskoler

Illustrasjonfoto
Ikke på svært mange år har de maritime høyskolene her til lands hatt flere studenter enn nå. Bare siden i fjor har antallet økt med 42 prosent. Størst er økningen ved høyskolen i Haugesund som har en økning på hele 83 prosent siden i fjor.

Også de andre høyskolene rundt i landet som tilbyr maritim utdanning har opplevd økt. Tromsø følger hakk i hel på Haugesund med 77 prosent flere studenter denne høsten enn i fjor. De maritime høyskolene i Ålesund og Vestfold opplever også økning.

Ved de fire maritime høyskolene utdannes kandidater bl.a. til operativ drift av skip og til landbasert maritim virksomhet innenfor de to studieretningene marinteknisk drift og nautikk.

Stort behov både på sjø og land
– Dette er svært gledelige tall, sier daglig leder Jørn Prangerød i Maritimt Forum, som representerer rundt 700 bedrifter og organisasjoner innenfor de maritime næringene i Norge. Han ser flere grunner til at unge nå velger maritim utdanning enn tidligere;
– Først og fremst begynner det etterhvert å bli kjent for norsk ungdom hvor spennende denne næringen er. Målrettede kampanjer mot skoler og ungdomsmiljøer har gitt større oppmerksomhet om hvilke unike muligheter en maritim utdanning faktisk gir. Det er vedvarende stor etterspørsel etter kompetent personell både på sjø og land, sier Prangerød.

Norske rederier og verft bygger for tiden rekordmange skip og rigger, og bare for å bemanne disse når de kommer til levering frem mot 2012 trenger næringen 9000 nye sjøfolk.

Også i de videregående skolene øker oppslutningen om maritime fag. Etter flere år med nedgang så snudde trenden i fjor. Denne høsten har ytterlige 10 prosent flere elever begynt på VG2 maritime fag sammenliknet med fjoråret.

DEL