Rekorddeltagelse fra det maritime Norge i Hellas

Sjøfartsdirektoratet og Skipsregistrene har felles stand på messen i Hellas. Assisterende direktør Anita Malmedal i Skipsregistrene, sjøfartsdirektør Olav Akselsen, statssekretær Rikke Lind og Hedda Grip fra Sjøfartsdirektoratet. Foto:Sjøfartsdirektoratet
Nærmere 80 norske maritime utstyrs- og tjenesteleverandører er representert på shippingmessen Posidonia i Hellas denne uken.

Hellas er Europas største rederinasjon. Posidonia-messen arrangeres annethvert år i Athen og er en av de viktigste møteplasser internasjonal shipping. I år deltar 1850 utstillere fra 87 land.

– Antall og bredde fra norske maritime bedrifter er imponerende. Det viser at det norske maritime miljø satser også i en krevende markedssituasjon for internasjonal verfts- og skipsfartsnæring, sier statssekretær Rikke Lind.

Sjøfartsdirektoratet og Skipsregistrene har felles stand på messa.

-Felles deltagelse fra Nærings- og handelsdepartementet, Sjøfartsdirektoratet og Skipsregistrene er ledd i vår internasjonale satsing for å fremme Norge som maritim vertsland, opplyser Rikke Lind.

Det er sjøfartsdirektøren og assisterende direktør i Skipsregistrene enige i.

-Det er viktig at norsk sjøfartsadministrasjon ”viser flagg” på møteplasser for internasjonal shipping, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

-Direkte kontakt med rederier og det maritime miljø er viktig for å styrke vår posisjon som et serviceorientert kvalitetsregister for internasjonal skipsfart, understreker assisterende direktør Anita Malmedal i Skipsregisterne.

Statssekretær Rikke Lind leder en norsk myndighetsdelegasjon til Hellas. I tillegg til å promotere norske maritime utstyrsleverandører og markedsføre Noreg som flaggstat på Posidonia-utstillingen har Lind også hatt bilaterale politiske samtaler med den greske økonomi -og skipsfartsminister.

DEL