Rekordår for MacGREGOR-gruppen

Rekordår for MacGREGOR-gruppen
Cargotec Corporation – som MacGREGOR er en del av – la i dag fram resultatene for 2007. MacGREGORs innkommende ordrer for 2007 utgjorde rekordhøye EUR 1 696 million.

Etterspørselen på verdensbasis etter løsninger for sjøfrakt- og offshoreindustrien steg til rekordnivå i 2007, og verft omkring i hele verden opplevde at antallet ordrer på nye fartøy steg. Salgstallene for alle MacGREGORs tjenester verden over holdt tritt med denne etterspørselen, og selskapet lyktes i å vinne markedsandeler. Mot slutten av året var selskapets innkommende ordrer mer enn fordoblet i forhold til utgangen av 2006.

“MacGREGORs utmerkede resultater skyldes ikke bare den gode markedssituasjonen,” sier Olli Isotalo, adm.dir i MacGREGOR-gruppen. “Vår ekspertise innen ingeniør- og serviceløsninger for sjøtransportbransjen, i tillegg til nye markedsandeler ervervet gjennom nykommerne i gruppen, Bulk Handling- og Offshore-divisjonene, bringer nye muligheter til selskapet. Vi vokser raskt både når det gjelder inntekter og ansatte, og MacGREGOR er derfor ikke det samme selskapet som det var for to år siden. Vi lykkes, og vil fortsette med å lykkes, fordi vi klarer å levere de produktene og tjenestene kundene våre har lært at de kan forvente.”

DEL