Regjeringen fullfinansierer Stad Skipstunnel

Illustrasjon: Kystverket/Snøhetta

Under en pressekonferanse i Selje kommune i ettermiddag kom det frem at stad Skipstunnel er en del av Nasjonal Transportplan, og at regjeringen er villige til å bla opp 2,7 milliarder kroner for å realisere prosjektet. Det melder NRK. 

Dersom planenene går gjennom i Stortinget kan byggingen av tunnelen gå i gang i løpet av de første seks årene av Nasjonal Transportplan, som varer fra 2018-2029.

Finansieringen av tunnelen er delt i to. Regjeringen og støttepartiene Venstre og KrF har satt av 1,5 milliarder i første planperiode (2018-2023) og 1,2 milliarder i del to. Tunnelen er beregnet å koste 2,7 milliaarder, og er dermed i praksis fullfinansiert, skriver NRK. 

DEL