Regjeringen fremskynder kystvaktskip

Illustrasjonsfoto: Prillen via Wikimedia Commons

For å verne om den norske maritime kompetansen fremskyndes byggingen av tre nye kystvaktskip med krav om at de skal bygges i Norge.  Det melder NRK.

Det var allerede kjent at forsvarets langtidsplaner at at regjeringen ville erstatte tre skip i Nordkappsklassen i 2020.

I neste års budsjett annonserer regjeringen en fremskynding til 2018 og har bestemt at det kun er norske verft som får komme med tilbud til tross for at Norge gjennom EØS-regelverket i utgangspunktet plikter å la internasjonale selskaper delta i konkurransen.

Lars Gørvell-Dahll, maritim bransjesjef i Norsk Industri synes det er positivt at skipene bygges i Norge, og påpeker at det er slik de aller fleste andre land også gjør det når det skal bygges militære fartøy.

Også for det fremtidige vedlikeholdets del er det viktig at skipene bygges lokalt. 

– For Norsk Industri har det vært viktig å påpeke at vi har flere verft i Norge med styrke og kompetanse til å bygge slike avanserte fartøy, det vil derfor bli en reell konkurranse også innenlands. Det er faktisk fem verft som kan være med i konkurransen. Ett av kravene er at alle tre fartøyene skal bygges ved samme verft, sier Gørvell-Dahll til www.skipsrevyen.no.

Hvert skip har en kontraktsverdi på omlag to milliarder kroner.

– Egentlig skulle disse fartøyene kommet for en tid tilbake, en tidligere forsvarsminister lovet faktisk at et nytt fartøy skulle være i drift i 2017. Nordkapp-klassen som disse skal erstatte har seilt i veldig mange år og det er grenser for hvor kostnadseffektivt det er å modernisere dem for videre drift. Først var tanken at det skulle bygges ett skip, med senere to til. Dette har også Norsk Industri jobbet sterkt mot, da det er åpenbare stordriftsfordeler å slå disse prosjektene sammen og lage tre identiske fartøyer, legger han til avslutningsvis.

 

DEL