Reduserer raten på Eidesvik-skip

"Viking Vanquish" Foto: Jan Einar Zachariassen

Eidesvik og CCG ehar blitt enige om å endre kontrakten på seismikkskipet «Viking Vanquish». Det skriver Eidesvik Offshore i en børsmelding. 

Endringen, som innebærer en reduksjon i dagraten på fartøyet gjelder fra januar 2017 og ut kontraktsperioden som varer til november 2020.

Kompensasjon mottar Eidesvik i form av i form av børsnoterte obligasjoner med forfall i 2021, og andre gjeldsinstrumenter.

Rederiet vil ta hensyn til rate-reduksjonen i forbindelse med vurdering av regnskapsmessig verdi for skipet i 4. kvartal 2016.