Reduserer kostnader og legger to skip i opplag

Styret i Hurtigruten ASA besluttet 8. oktober å gå videre med handlingsplanen for å bedre selskapets økonomiske situasjon.

I styremøtet ble det vedtatt et program for å redusere de årlige kostnadene med 150 mill. kroner innenfor salg og administrasjon. Administrasjonen vil nå starte arbeidet med detaljene i programmet sammen med de tillitsvalgte. Samtidig godkjente styret at to hurtigruteskip legges i opplag fra november 2008, dersom man ikke innen 1. november oppnår en avtale med Staten som muliggjør fortsatt drift av 11 hurtigruteskip.

– Selskapets økonomiske situasjon krever betydelige tiltak. Vi har over tid arbeidet med å øke inntektene med gode resultater, men det strekker ikke til. Vi er nå nødt til også å se på kostnadene. Prosessen vil gjennomføres i god dialog med de tillitsvalgte, sier administrerende direktør Olav Fjell.

Handlingsplanen styret besluttet består 4 hovedpunkter:

1. Inntektsøkning gjennom Svart Belte – arbeidet videreføres med full styrke.
2. Salgsprosesser – virksomhet utenfor kjernevirksomheten vurderes solgt for å redusere gjeld.
3. Forhandlingene med Staten vedrørende "Hurtigruteavtalen" fortsetter. Selskapet krever kompensasjon for NOx-avgiften og økte drivstoffkostnader, samt en fleksibilitet i seilingsfrekvens på 10 prosent. Dersom forhandlingene ikke gir tilfredsstillende resultat innen 1. november er selskapet tvunget til å legge to skip i opplag for vintersesongen.
4. Kostnadsreduksjoner – selskapet skal redusere årlige kostnader innen salg og administrasjon med en ramme på 150 mill. kroner.

DEL