Redningsskøyte har sleper på grunnstøtt miljøtrussel

Redningsskøyta holder fortsatt skipet opp mot vinden. (Foto: Redningsskøyta "Det Norske Veritas" © Redningsselskapet)
Lastebåten "Federal Kivalina" som grunnstøtte kvart på seks den 6 oktober ved Årsundøya ved Kristiansund, står hardt på grunn, men det er foreløpig ingen tegn til oljelekkasje. Redningsskøyta ”Det Norske Veritas” har sleper om bord i den 200 meter lange, grunnstøtte fraktebåten. Ombord er det 250 tonn diesel og bunkersolje.

Oksidlasten om bord i den grunnstøtte «Federal Kivalina» utgjør ingen særskilt helserisiko eller miljøfare. Verre er det at skipet også har 250 tonn med diesel, bunkersolje og andre oljetyper om bord.

Styrmann Bjørn Vidar Evjen på redningsskøyta opplyser at de nå sikrer situasjonen til det blir avgjort hva man skal gjøre med havaristen.

Det er slått hull på tre ballasttanker og det blåser sterk kuling i området.
Federal Kivalina fra Hong Kong er lastet med 35.000 tonn aluminiumsoksid og har 21 personer om bord.

DEL