Rederiforbundet inngår avtale om utdanning av sjøfolk i Vietnam

Elisabeth Grieg, President i Norges Rederiforbund
Presidenten i Norges Rederiforbund, Elisabeth Grieg, og president Dang van UY fra Vietnam Maritime University undertegner i dag en avtale om rekruttering og utdanning av vietnamesiske sjøkadetter til den norske flåten. Undertegningen finner sted under en større norsk-vietnamesisk næringslivskonferanse i Oslo i forbindelse med det vietnamesiske statsbesøket i Norge.

Norges Rederiforbund har de siste par årene arbeidet aktivt for å etablere samarbeid med maritime utdanningsinstitusjoner i Vietnam. Dagens avtaleinngåelse med Vietnam Maritime University markerer derfor et gjennombrudd når det gjelder å sikre ytterligere tilgang på kvalifiserte sjøfolk fra regionen til tjeneste om bord på norske skip. Så langt er det rekruttert 62 kadetter, og ytterligere rekrutteringstiltak er under planlegging. Norske rederier som allerede deltar i utdanningsprosjektet er Teekay, Norgas, Barber Ship Management, OSM Group og Kr. G. Jebsens rederi.

Elisabeth Grieg er glad for avtalen som nå er inngått med det vietnamesiske lærestedet: – I en tid med stadig økende behov for kvalifiserte sjøoffiserer er det viktig for oss å satse på både nasjonale og internasjonale utdannings- og rekrutteringstiltak for å sikre personell til vår egen flåte. Vietnam har lange maritime tradisjoner, og er derfor et svært interessant rekrutteringsland, sier Grieg.

DEL