Rederiet Giske Havfiske AS har inngått kontrakt på nybygg

Giske Havfiske AS, et fiskebåtrederi som er hjemmehørende i Giske kommune ved Ålesund, har besluttet å fornye sin frysetråler ”Atlantic Viking” i et nybygg.

Denne kontrakten er inngått med verftet TERSAN Shipyard i Tyrkia. Båten er utviklet av Skipsteknisk AS i nært samarbeid med rederiet, og er av ST-116L design.
Reder Rolf Giske legger stor vekt på at nybygget får en grønn miljøprofil. Lavt energiforbruk som i tillegg imøtekommer de strengeste utslippskrav er her en viktig faktor. I tillegg vil all fangst bli tatt vare på. Fabrikken vil utrustes for produksjon av hodekappet og sløyet fisk. Avfall fra fabrikk vil bli produsert til høyverdig fiskemel og fiskeolje.
Videre er det lagt stor vekt på at båten er utformet etter høye helse-, arbeidsmiljø- og sikkerhetskrav for mannskap.
Det er utviklet en ny skrogform hvor minimal skrogmotstand er nøye balansert opp mot plassbehov og sjøegenskaper. Nybygget får en lengde på 74,7 meter, en bredde på 15.40 meter og vil ha en innredning for 30 personer.
Levering av nye ”Atlantic Viking” vil skje i juni 2013.