Rederier bør leve opp til skrotkrav

Foto: Maritime Danmark

Danmarks Rederiforening anbefaler sine medlemmer å overholde kravene i Hongkong-konvensjonen. Konvensjonen beskriver hvordan opphugging av skip skal foregå, slik at miljø og arbeiderenes sikkerhet er tatt hensyn til. Siden 2009 har 11 danske rederier sendt i alt 18 skip til opphugging i India, Pakistan og Bangladesh, hvor skipene hugges opp under svært dårlige forhold. 

Det skriver Maritime Danmark på sine nettsider.
– Vi kan kun anbefale våre medlemmer å leve opp til bestemmelsene i Hongkong-konvensjonen. Det er ingen juridisk binding, og derfor kan vi ikke sanksjonere dersom de ikke gjør det, sier Maria Bruun Skipper, underdirektør i Danmarks Rederiforening.

Hongkong-konvensjonen er vedtatt av mer enn 60 land i IMO, men Danmark har ennå ikke ratifisert denne konvensjonen. Det er ikke nok at bare Danmark ratifiserer konvensjonen, opphuggerland som India må også gjøre det. Maria Bruun Skipper mener at ophuggerlandene selv har en interesse av å ratifisere konvensjonen.

Siden 2006 har det vært forbudt å sende skip under dansk flagg til opphugging i India. Tilsvarende regler gjelder i EU. Skip under et EU-lands flagg, må kun hugges opp på steder med godkjente arbeids- og miljøforhold.

Kilde: maritimedanmark.dk