Rederi-trio i forskersamarbeid om big data

Illustrasjonsfoto: Pixabay.com

Big data, store mengder informasjon. Rederiene Knutsen OAS, NorthSea Container Line og Solstad Shipping vil nå i samarbeid med forskningsinstitusjonen Uni Research finne ut hvordan tallmaterialet best kan utnyttes.

Klaus Johannsen, forskningsdirektør ved Uni Research AS er prosjektleder for det NCE Martime Cleantech-støttede prosjektet. Han forteller at prosjektet hadde sitt første individuelle partnermøte i desember i fjor.

Klaus Johannsen, forskningsdirektør i Uni Research. Foto: Uni Research
Klaus Johannsen, forskningsdirektør i Uni Research. Foto: Uni Research

Det andre møtet fulgte i starten av januar, og det tredje og siste individuelle partnermøtet vil finne sted i siste halvdel av februar.

I de individuelle partnermøtene, hvor de snakker inngående om hvilke mål bedriftene har og hvilke aspekter ved bedriften som kan få utbytte av å jobbe med big data.

Forprosjekt frem til april

– Målet med disse møtene er å kunne identifisere en fellesnevner mellom de tre, noe vi kan skissere et prosjekt på.

Johannsen forklarer at prosessen potensielt blir tredelt, og at de nå er i et slags forprosjekt som varer frem til april. Når de har kommet frem til hva som kan egne seg å bruke som hovedprosjekt, vil det gjøres en småskala datanalyse.

– Da bruker vi data rederiene allerede har samlet inn, og lager et prosjekt i mindre skala, som skal demonstrere hva vi ønsker å kjøre et fullskala prosjekt på, sier Johannsen.

Før prosjektets andre stadium, et fullskala prosjekt som kan gå over ett, muligens to år sparkes i gang, vil verdien av resultatene fra mini-prosjektet bli grundig gjennomgått i møter og workshops før hovedprosjektet utarbeides.

Positive nordmenn

Johannsen sier at for eksempel det å se på energieffektivisering i forbindelse med dynamisk posisjonering kan være et aktuelt tema for et større prosjekt. I hovedprosjektet skal en teknisk løsning realiseres og resultater med verdi oppnås. Potensielt kan dette tas videre i et tredje steg og en fullskala big data plattform bygges.

Johannsen opplever at norske redere generelt er positive og åpne for ideen om å benytte big data.

– Det er klart at big data er et ganske nytt fenomen her i Norge, og at det er komplekst, akkurat som shipping industrien også er en kompleks og sammensatt industri. For å få mest mulig ut av dataene, må man bruke dem den mest hensiktsmessige måten, sier han avsluttningsvis.