Redere i miljøkrangel

Den norske Revisorforening er på kollisjonskurs med Finansdepartementet. Revisorene tillater ikke at syv milliarder kroner i utsatt rederiskatt kan brukes som egenkapital, skriver NA24.no idag.

Årsaken er at de syv milliardene er bundet opp i investeringer til miljøtiltak, og må ses på som gjeld.

I et brev til Finansdepartementet hevder Revisorforeningen at det regnskapsmessig oppstår en forpliktelse når man setter av midler til fond for miljøtiltak. For at dette skal kunne anses som egenkapital, må det gjøres materielle endringer i reglene som medfører at det faktisk ikke foreligger en forpliktelse.

Revisorforeningens utspill åpner for bråk i Stortinget. Mens næringsminister Dag Terje Andersen ved flere anledninger har gitt grønt lys for at rederiene kan benytte syv milliarder kroner av den utsatte rederibeskatningen til egenkapital, har Finansdepartementet altså laget forskrifter som får Den norske Revisorforening til å vende tommelen ned.

– Tillitsbrudd
– Dette er et nytt og alvorlig tillitsbrudd fra regjeringens side mot rederinæringen. Det kan få store konsekvenser for rederiene. De kan få problemer med långiverne sine fordi egenkapitalen hos mange kan komme under den grensen som forutsettes i låneavtalene, sier stortingsrepresentant Torbjørn Hansen (H).

Han ser det som svært betenkelig at regjeringen ikke er til å stole på, selv få dager etter at næringsminister Dag Terje Andersen gjentatte ganger, i ord og tekst har slått fast at de syv milliardene kan inngå i egenkapitalen.

– Vi må jo kunne forvente en viss konsistens, selv om det er to statsråder involvert. Dette setter næringspolitikken i vanry. Næringsministeren virker handlingslammet, sier Torbjørn Hansen. Han stiller spørsmålet om dette er SV-finansministerens omkamp om rederienes nye gunstige skatteregime.

– Jeg har registrert uenigheten, sier Aps stortingsrepresentant Marianne Aasen Agdestein. Hun er saksordfører i Stortinget for rederibeskatningsloven.

Aasen Agdestein peker på at det handler om å finne de beste tekniske løsningene.

– Jeg jobber med saken, sier hun.

Ifølge henne har det vært kontakt med Norges Rederiforbund om spørsmålet, men hun ønsker ikke å si noe mer.

Les hele artikkelen på NA24.no

DEL