Reddet av bankene

Bildet viser rederiets “Champion Trust”.
Det sto om livet for Champion Shipping AS, men selskapet overlevde og ekspanderer. Bankforbindelsene Sparebanken Vest og Nordea Bank Norge AS stod sentrale i bildet som långivere.

Uheldige kjøp av skip før markedet sank dramatisk førte Champion-selskapene inn i en ond sirkel, og en omstrukturering og flåteendring måtte til.
Slik Champion Shipping AS ser ut i dag, startet det hele i 1994 ved at Karl L. Kvalheim og Arne Viste kjøpte selskapet som da eide M/T ”Champion”. I dag består flåten av 11 produkt- og enklere kjemikalietankskip med en samlet tonnasje på 450.000 dødvekt-tonn, eid av ulike skipseiende selskaper innen gruppen og av utenforstående interesser. Skipene er fra 38.000 til 46.000 tdw med en snittonnasje på 41.000 dwt og kjøpt i annenhåndsmarkedet. Tre av skipene er kjøpt inn fra Espen Galtung Døsvig, hvorav to ble overtatt i august i år.
Rederiet har spesialisert seg på transport av vegetabilske oljer, molasse og palmeolje, og lignende type laster samt til en viss grad rene petroleumsprodukter.
Champion Shipping AS er eierselskapet, mens Champion Tankers AS er driftsselskapet. Teknisk drift er satt bort til to managementselskaper, Thome Ship Management i Singapore og Genoa Maritime i Hellas. Både Kvalheim og Viste har fartstid fra Odfjell, som så mange andre innen bergensk kjemikaliefart.
Karl L. Kvalheim er største aksjonær og styreformann, og ansvarlig for befraktning, kjøp og salg av skip og andre kommersielle forretninger.
Arne Viste er adm.dir. og aksjonær og ansvarlig for administrasjon og operasjon.
De fleste skipene i flåten er NIS-registrerte.