Reach Subsea med på prestisjejobb

"Stril Explorer" på prøvetur i 2010.

Det børsnoterte Haugesunds-selskapet Reach Subsea ASA sin partner innen survey, MMT  (Sverige), er blitt tildelt en kontrakt for verdens lengste HVDC trasekartlegging for UK-Island Interconnector av Atlantic Superconnection Corporation (ASC).

MMT vil gi batymetrisk og geofysisk kartlegging langs hele traseen, mellom Island og England. MMT og Reach Subsea har sammen mobilisert Surveyor Interceptor ROV (eid 50% og operert av Reach Subsea) ombord i MS «Stril Explorer», som vil gjennomføre  havbunnskartleggingen på den dypeste delen av traseen. MMT’s Survey og ROV fartøy «Franklin» vil fortsette undersøkelsen i britisk farvann med en fullt utstyrt ROTV.

Undersøkelsen vil skje i løpet av to måneder i sommer, og traseen er ca 1470 km lang. Vanndypet og bunnforhold varierer sterkt langs traseen med maksimalt dyp på ca 1100 meter. Kartleggingen er første skritt i å vurdere muligheten for en High Voltage Direct Current (HVDC) elektrisk Interconnector mellom Storbritannia og Island.

Adm.dir. Jostein Alendal har følgende kommenterer til tildelingen: –Dette er en strategisk viktig kontrakt for vår nye, innovative survey ROV, Surveyor Interceptor.

Stefan Eliasson, CEO MMT kommenterer ytterligere: –Dette er et veldig spennende prosjekt  for oss i MMT siden vi tar Surveyor Interceptor ROV ut på sin første HVDC kartleggingsundersøkelse på dypt vann. Vi er glade for ASC’s tillit til vår nye kartteknologi og kan ikke vente med å være en del av tidlig vurdering av dette historiske prosjektet!