Radio Holland åpner nytt kontor i Bergen

Servicetekniker Asle Olsvoll ved Bergenskontoret til Radio Holland
Radio Holland Gruppen øker nå sin aktivitet og tilstedeværelse i Norge ved å etablere et nytt kontor i Bergen. Etterspørselen etter service i Bergens-området har økt gradvis de senere årene og selskapet har derfor besluttet at det var riktig å etablere en permanent tilstedeværelse ved å åpne et eget avdelingskontor.

Radio Holland er fra tidligere etablert i Norge ved sitt datterselskap, Radio Holland Norway, som har drevet i Oslo siden 1972. På grunn av den økte aktiviteten på Vestlandet, i tillegg til at flere av de største rederiene er etablert der, er det derfor en naturlig utvikling som nå finner sted.
– Vi mener at vi kan yte våre kunder i Bergen en raskere og bedre service ved å være tilstede lokalt, sier daglig leder Stig Nesle i Radio Holland Norway. Selskapets kontor i Bergen vil være bemannet med både en service- og en salgsstab.
Radio Holland Norway er særlig kjent i Norge som norsk distributør for Thrane & Thrane, produsent av SAILOR maritime kommunikasjonsprodukter samt flere satellittkommunikasjonsprodukter for det landmobile markedet. I tillegg er Radio Holland Norway norsk distributør av radio- og TV-antenner fra NAVAL Electronics, CCTV-systemer fra ORLACO, S-VDR/VDR fra Danelec Marine samt navigasjonsprodukter fra KELVIN HUGHES.

269Imtech_309556257.jpg
Bildet viser en Imtech IBS broløsning.

Om Radio Holland
Radio Holland Norway er en del av Radio Holland Gruppen, et av de ledende systemhus med spesialisering innen fremtidsrettede, effektive og funksjonelle løsninger innen satellitt- og radiokommunikasjon, automasjon, overvåkning og navigasjonssystemer. Andre aktiviteter inkluderer skipsbaserte datanettverk og abonnement for satellittkommunikasjon.
Radio Holland Gruppen har en fremtredende posisjon i service- og ettersalgsmarkedet på grunn av sitt globale servicenettverk. Siden mai 2006 har Radio Holland Gruppen vært en del av Imtech N.V, en anerkjent internasjonal teknisk tjenesteyter innen områdene informasjons- og kommunikasjonsteknologi, samt elektrisk og mekanisk engineering. Hovedkontoret til Radio Holland Gruppen er i Rotterdam, Nederland. Selskapet har et nettverk av 55 kontorer langs alle viktige shippingruter. Service utføres raskt og effektivt der kundens skip befinner seg, og når kunden ønsker det.

DEL