Prosjekterer nytt havforskningsskip

Profiltegning av det nye isgående forskningsfartøyet. Tegning: Rolls-Royce Marine AS
På statsbudsjettet for 2008 er det satt av fem millioner kroner til forprosjekt for et nytt isgående havforskningsfartøy. Nybygget skal erstatte eksisterende isgående fartøy, blant annet forskningsfartøyet "Lance" som tilhører Norsk Polarinstitutt.

Kontrakten ble undertegnet i Bergen 3. april. Forprosjektet skal utvikle grunnlaget for anbudsdokumentene som skal være ferdig høsten 2008 slik at det kan gjennomføres en anbudsrunde i 2009. Anbudsrunden blir gjennomført dersom Regjeringen bestemmer seg for å fremme forslag for Stortinget om bygging av et nytt isgående forskningsfartøy.
Det er gjort et omfattende arbeid som grunnlag for bevilgningen til forprosjekt. Alle norske forskningsinstitusjoner som driver forskning og overvåkning i polare farvann har deltatt i arbeidet – de vil óg være brukere av et nytt fartøy. Havforskningsinstituttet leder prosjektgruppen med representanter fra brukerinstitusjonene, blant annet Norsk Polarinstitutt og universitetene i Bergen og Tromsø.
Rolls-Royce Marine AS i Ålesund har fått kontrakten på å designe det nye forskningsfartøyet.

DEL