Produktsertifisering av fôrflåter

Steinsvik Nova 600 flåte.

Steinsvik AS er en betydelig leverandør av fôrflåter. Bare i løpet av inneværende år leverer selskapet 16 flåter. Nå er rammeavtale om produktsertifisering på plass.

Rammeavtalen er inngått mellom Steinsvik AS og DNV GL – Business Assurance. Sertifiseringen gjøres i henhold til NYTEK-forskriften og NS 9415. I avtalen ligger bl.a. produksjonsoppfølging av stålarbeidene ved verkstedene hvor flåtene produseres. DNV GLs internasjonale tilstedeværelse betyr at de vil benytte sine lokalkontorer der produksjonen foregår for inspeksjoner underveis i produksjonsprosessen.

«Denne rammeavtalen utvider og viderefører samarbeidet vi har hatt med Noomas, som i 2015 ble kjøpt opp av DNV GL – Business Assurance», sier Head of Projects i Steinsvik, Ronny Askeland, i en kommentar. «Trenden går mot tøffere lokaliteter og et økt krav til dokumentasjon av produktene hos våre kunder. Vi merker et økt fokus på flåter som ivaretar fremtidige behov».