Problemer for Solstad Offshore

Illustrasjonsfoto
Solstad Offhore melder om problemer knyttet til bygging av et skip. "Situasjonen er uavklart", opplyser selskapet.

Solstad Offhore ASA (SOFF) sendte 28. september 2006 ut en melding vedrørende inngåelse av kontrakt med Karmsund Maritime Service AS (KMS) om bygging av to store ankerhåndteringsfartøy (AHTS) for levering i midten og slutten av 2009.

Meldingen Solstad Offshore idag kunngjorde på sine hjemmesider er:
KMS har meldt om driftsmessige problemer blant annet knyttet til byggingen av ovennevnte skip. Situasjonen er uavklart. Vi vil følge situasjonen på verftet nøye og håper på en rask avklaring.

DEL