Prøver ut værvarslingsbøye ved Fedje

Kystverkets mannskap ombord i arbeidsfartøyet "Hekkingen" utførte utsettingen av bøyen like utenfor Fedje. Foto: Arnt Petter Tangjerd.
Kystverket har i samarbeid med Aanderaa Data Instruments AS satt ut en automatisk værvarslingsbøye ved innseilingen til Fedje. Via det automatiske identifikasjonssystemet AIS sender bøyen kontinuerlig værdata til skip.

Bøyen er plassert i åpent farvann rett vest for Fedje, ikke langt fra stedet hvor lasteskipet ”Server” forliste i januar 2007. Skip med oppdaterte elektroniske sjøkart (ECDIS) som kan motta AIS vil, via værvarslingsbøyen, automatisk få "live" værdata. Bøyen vil sende ut informasjon om vindretning og vindstyrke, sikt, bølgehøye, og strøm på flere nivåer under havoverflaten.

Utsettingen av bøyen er et prosjekt i regi av Aanderaa Data Instruments AS som ønsker å demonstrere en bøye som registrerer værdata i norsk farvann. Kystverket har opsjon på driften av bøyen dersom prosjektet får betydning for skipenes sikkerhet i området, og betinget det er tilgjengelige midler i neste års statsbudsjett. Bøyen vil være komplementær til bølge- og strømradaren som StatoilHydro har stasjonert ved Fedje for å måle overflatestrøm og bølgehøyde.

Kystverket registrerte i 2007 rundt 47.000 skipsbevegelser innenfor dekningsområdet til Fedje trafikksentral, fra Hjeltefjorden i sør til Sognesjøen i nord. Dette tallet inkluderer blant annet tankskip, lasteskip, cruiseskip og ferjetrafikk. Den tilgjengelige samtidsdataen fra bøyen vil kunne gi skipstrafikken, loser og trafikkledere viktig informasjon om værforholdet i området før og under seilasen.

DEL