Prøver å selge «Slippen»

Det jobbes for å få inn nye eiere til det tradisjonsrike verftet Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk. – Vi er i dialog med to grupperinger som hver for seg kan være aktuelle for å gå inn som ny eier. Dersom det oppnås enighet med den ene av dem, er det snakk om at dagens eiere gir fra seg aksjemajoriteten, sier administrerende direktør Sigurd Fanuelsen til Fædrelandsvennen.

Det er søskenbarna Eivind og Leif Alfred Kongevold, begge fra Flekkefjord, som i dag eier ca. halvparten hver av aksjene.

Tross tilsynelatende gode tider i bransjen, fikk verftet i fjor økonomiske problemer etter blant annet store forsinkelser og merarbeid på noen båter. Konkurs ble så vidt unngått og verftet ble sikret videre drift etter at bankforbindelser og redere gikk inn med både rene bidrag og lån.

– Å få inn nye eiere er et langsiktig arbeid, som vi har valgt å bruke god tid på, sier Sigurd Fanuelsen.

Han mener det vil være en fordel at det i alle år familieeide verftet nå får større og mer kapitalsterke eiere.

– I dag kreves det at norske verft selv skaffer til veie 20 prosent av byggekostnadene. Det er mye når flere av båtene vi bygger koster over en halv milliard kroner, sier Sigurd Fanuelsen.

Les hele artikkelen på Fædrelansvennen.no

DEL