Planlegger ny produksjonslinje – tar modell fra bilbransjen

Thor Hummerfelt, sjefsingeniør for motor hos Rolls-Royce Marine på Hordvikneset. Foto: Gustav-Erik Blaalid

Rolls-Royce Marine har latt seg inspirere av bilproduksjon når de reorganiserer maskinfabrikken på Hordvikneset utenfor Bergen. Den nye linjen skal være ferdig i løpet av tre år. 

– Dette er den største og viktigste endringer som er gjort ved fabrikken siden åpningen i 1971, sier kommunikasjonsdirektør i Rolls Royce, Helge Skaar, til skipsrevyen.no. Han legger ikke skjul på selskapets ambisiøse planer.

– Vi snakker om en reduksjon i såkalt «through-put» tid med ca 50%, og produksjonstiden skal kuttes med 27%, forteller han, og forklarer at med through-put menes tiden fra en starter med å bestille delene, frem til varen leveres. Produksjonstiden er tiden det tar fra monteringsarbeidet med maskinen begynner.

Øker kapasiteten

Sjefingeniør for motor, Thor Humerfelt sier til skipsrevyen.no at dagens kapasitet ved produksjonsanlegget på Hordvikneset er rundt 200 motorer i året. Med ny linje kan dette tallet rent teoretisk dobles.

– Hvorfor har ikke marine motorprodusenter for lenge siden tatt modell av bilindustrien når det gjelder effektiv linjeproduksjon?

Denne maskinen nærmer seg testkjøring.
Denne maskinen nærmer seg testkjøring. Foto: Gustav-Erik Blaalid

– Stikkordet er volum. Jo høyere antall man produserer, jo mer kan produksjonslinjen trimmes og effektiviseres, forteller ingeniøren og legger til at størrelse også er et vesentlig moment.

– En motor fra vår produksjon veier mange tonn og det krever en helt annen logistikk å flytte på en slik konstruksjon enn tilsvarende er for en bilmotor, forklarer han, og viser oss rundt i produksjonshallen der en rekke motorer er under klargjøring for testkjøring.

Vi får også et nærblikk på Norges største dreie/fresemaskin der en motorblokk blir matet inn i den ene enden, og ut kommer en ferdig bearbeidet motorblokk i den andre. Da er den klargjort for monteringsprosessen som noen måneder senere skal resultere i en komplett, startklar motor.

River og bygger nytt

I dag er en del av eksisterende bygningsmasse avstengt, og tømmes for inventar før montering av nytt utstyr begynner. Thor Humerfelt og resten av teamet ved Rolls Royce har store forventinger til den nye produksjonslinjen som på tegnebrettet ble påbegynt i 2011.

– Vi opplever lav aktivitet for tiden, og bruker ressurser på å rigge for fremtiden, sier Humerfelt som ikke har problemer med å love en dobling av produksjonskapasiteten ved fabrikken.

DEL