Pilene peker rett vei

“Wilson North” ved innløpet til Bergen.
På lik linje med mange andre rederier, har bergensrederiet Wilson ASA et hardt år med lav inntjening bak seg. Men nå ser det gradvis lysere ut, og i løpet av de neste par årene vil rederiet få tilført en betydelig mengde ny tonnasje.

– Selv om vi har vært inne i en tung periode, er trenden i ferd med å snu nå, forklarer finansdirektør i Wilson, Petter Berge. I tiden fremover kommer Wilson EuroCarriers, en betydelig aktør på nærskipsfart i Europa, til å få levert totalt 16 nye fartøyer. Åtte stykker 8.400 dødvekttonn bulkfartøyer og åtte 4.500 dødvekttonn multi purpose fraktefartøyer, alle bygd i Kina. To nye fartøyer er allerede levert. “Wilson North” og “Wilson Nice” ble levert i henholdsvis mai og august.
Selv om det første fartøyet ble levert i mai 2010, er det flere år siden de ble kontrahert. De to seriene med skip ble bestilt i to omganger, i 2006 og 2007. Det var på den tiden god kapasitet og konkurransedyktige priser i Kina, men det var lang leveringstid på enkelte utstyrskomponenter, spesielt hovedmotorene fra Wärtsilä. Det har derfor gått litt lengre tid enn først planlagt.

Berge kan videre fortelle at selv om fartøyene blir bygget i Kina med kinesisk stål, er alt utstyret europeisk. Grunnen til det er kvalitetskrav hos rederiet, og da ble europeisk utstyr foretrukket. Det er CSC Yichang Shipyard og Shandong Baibuting Shipbuilding Co Ltd som er byggeverft, og målet er at alle fartøyene skal være levert i løpet av 2012.
Tradisjonelt har Wilson favorisert å kjøpe tonnasje i annenhåndsmarkedet. Prisene i 2006 og 2007 var imidlertid så høye at det totalt sett ble vurdert som gunstigst å kontrahere nybygg. Dette er også noe av grunnen til at skipene som nå leveres er de første som Wilson har bygget for egen regning siden tidlig 1990-tall. Men nybyggene er ikke primært tenkt som erstatning for eldre tonnasje. Petter Berge presiserer at Wilson med dette ekspanderer, ikke bare moderniserer. Rederiet ser nå lysere på fremtiden og satser på å vokse og kapre større markedsandeler. I denne prosessen kommer de nye fartøyene godt med, selv om Berge ikke ønsker å kommentere rederiets konkrete planer.