Pent resultat i utfordrende marked

Arkivfoto av "Stril Explorer".

Undervannsentreprenøren Reach Subsea ASA i Haugesund oppnådde bedre resultater i 4. kvartal enn ventet og aksjene åpnet opp på Oslo Børs tirsdag formiddag.

Ved 10-tiden var aksjen vinner på børsen med en oppgang på 21,47 prosent og med en omsetning til kroner 2,15. Markedet som selskapet arbeider i blir betegnet som utfordrende.

Reach Subsea hadde fire fartøy i drift i fjerde kvartal; MS «Normand Reach», MS «Edda Fonn», MS «Stril Explorer» og MS «Viking Neptun», samt alle seks’ WROV-systemer og offshore personell.

Selskapet har lykkes i å oppnå spot- og kortsiktige kontrakter. Ratene har vært ytterligere redusert på grunn av sesongvariasjoner i tillegg til overskudd av tonnasje i de fleste segmenter. Høy utnyttelse for «Normand Reach», «Edda Fonn» og «Viking Neptun» har  resultert i en sterkere enn forventet lønnsomhet og kontantstrøm i kvartalet.

Reach Subsea hadde en 4Q EBITDA på 10,8 millioner kroner og en kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter på 34,7 mill. kroner, hvilket representerer en solid forbedring fra 4Q2014 (6,8 mill. kr og 22,4 mill. kr, henholdsvis).

Styret er svært fornøyd med slike resultater i det som må karakteriseres som svært utfordrende markedsforhold. REACH har per 31.12.15 en ordrereserve på nærmere 160  millioner kroner, hvorav hovedandelen er relatert til arbeid for 2016. Anbudsaktiviteten er fortsatt høy.

Omtalen fra overleveringen av «Normand Reach» kan du lese her.

En artikkel om «Edda Fonn» kan du lese her.

Omtalen fra overleveringen av «Stril Explorer» kan du lese her.

Omtalen fra overleveringen av «Viking Neptun» kan du lese her.