Pengedryss til fartøyvern

"Granvin" i sitt rette element.

Vel 60 mill. kroner er det Riksantikvaren har bevilget til fartøyvern.

Hele 240 fartøyer omfattes av Riksantikvarens verneliste, av disse er 14 fredet. Ordningen opprettholdes av en betydelig frivillig innsats og er således med og sikrer disse båtene for ettertiden.

Riksantikvaren gir også uttrykk for at det er viktig at flest mulig av disse fartøyene er i drift og kan oppleves i sitt rette element.

“Granvin” som brukes som illustrasjon til denne artikkelen får en pott på 2,5 mill. kroner.

 

DEL