Pen fremgang for TTS i årets første ni måneder

Offshore er det segmentet som er mest utfordrende for TTS for tiden. Foto: Asle Strønen

Totalomsetningen fra TTS Group i de første tre kvartalene i år viste brukbar vekst og ordrereserven la på seg. Men for tredje kvartal isolert sett var det hele  heller margert.

For de tre første kvartalene økte EBITDA dramatisk, fra minus 36,5 millioner kroner for tre kvartalsperioden i 2014 til pluss 126,4 millioner i samme periode i 2015. EBITDA-marginen gikk fra minus 2,1 prosent til pluss 5,7 prosent. Ordreinngangen var noe redusert, fra 1.946 millioner kroner til 1.814. Men den totale ordremassen ved slutten av tredje kvartal i år var noe høyere enn 12 måneder tidligere, 3.940 mot 3.502 millioner kroner.

Totalomsetningen i de tre første kvartalene var 2.209 millioner i år og 1.720 millioner forrige år. EBITDA i tredje kvartal ble minus 12 millioner kroner mot et overskudd på 2,2 millioner i tredje kvartal 2014. EBITDA-marginen sank fra pluss 0,4 prosent til minus 1,5 prosent i tredje kvartal.

Ordrereserven innen sektoren container/bulk/tank er størst innen hele konsernet. Den økte i de ni første kvartalene fra 1,443 millioner kroner til 2.111 millioner. Innen segmentet ro-ro/cruise/navy ble ordreserven redusert fra 866 til 735 millioner kroner. Innen offshore der en av tre ansatte permitteres, sank ordrereserven fra lave 440 millioner kroner til katastrofale 268 millioner kroner. I sektoren multipurpose/general cargo økte ordrereserven fra 443 til 606 millioner kroner. Innen skipsverftsteknologi sank ordrereserven fra 310 til 229 millioner kroner.

Den mest lønnsomme sektoren innen TTS Group er Container/bulk/tank med en EBITDA på 118,2 mill. kroner. På samme tid året før, var summen på slunkne 2,7 mill. kroner. Servicesektoren hadde EBIDA på 54,4 mill. kr i de første tre kvartalene. Ro-ro/cruise/navy klarte EBITDA på 49,5 mill. kroner, mens offshore hadde minus 79,9 mill. kroner i EBITDA. Multipurpose/general cargo fikk minus 6,8 millioner, en fremgang fra minus 30,8. Skipsverftsteknologi hadde en EBITDA på 5 millioner kroner.

 

TTS’ massive satsing på miljøeffektiv scrapping kan du lese om her: