PD 98 «HARVESTER» – PD 198 «OCEAN HARVEST»

«OCEAN HARVEST»
Karstensens Skibsværft A/S, Skagen overleverte fiskebåtene PD 98 «HARVESTER» og PD 198 «OCEAN HARVEST» til Lunar Harvest, Peterhead, Skottland 3. juli 2008, etter at fartøyene var blitt døpt av rederfamilien Stephens døtre, Zoe og Zara 29. juni.

De identiske båtene med 28 meters lengde startet deretter fiske cirka 60 miles sørvest for Norge. De er rigget for snurping i par og kan også brukes for single eller twin-rig tråling og representerer en ny klasse hvitfisk båter/konsumtrålere. Det innebærer høye spesifikasjoner og flere nye idéer som er satt i funksjon for forbedring av sikkerhet, effektivitet og kvalitet på fangsten. Første turen viste at brennstofforbruket var under 60 liter per time under tauing av en stor hvitfisk hopper.
Nybyggene erstatter to fartøyer med samme navn som ble pårent av et norsk forsyningsskip sørøst for Sumburgh Head i november 2005.
Skrogene er bygget Gdynia av Safe Engineering og ble tauet til Karstensens for utrustningsarbeidene. Båtene er bygget til DNV ✠1A1 Fishing Vessel.

PD 98 «HARVESTER» – PD 198 «OCEAN HARVEST»
Hoveddata:

Lengde o.a. 28,00 m
Lengde b.p.p. 24,00 m
Bredde mid. 8,60 m
Dybde i riss h.dk. 4,00m
Dybde i riss sh.dk. 6,30 m

Drivstoffkapasiteten er på 55 m3 og ferskvannskapasiteten på 10 m3.

Maskineri
Fremdriften besørges av en CAT 3508 dieselmotor med ytelse på 670 kW v/1200 rpm og er koblet til Hundested VPII propellanlegg med 2800 mm diameter via et Hundested reduksjonsgear med oversetning 8,5:1. Fartøyene er utstyrt med Hundested SFT4 thruster på 110 kW. På prøvetur kom farten opp i 11,5 knop.
Strømforsyningen besørges av to Cummins hjelpemotorer som hver er på 130 kVA.

Diverse
Fartøyene er utstyrt med Scantrol pair-link og Ispool autotrål systemer som gjør det mulig for hver båt å ha full kontroll med utstyret og maskineridriften under fiske.
Det hydrauliske dekksmaskineriet er levert av Thistle Marine med tre split-trålvinsjer plassert forut på hoveddekk. Under snurping i par blir vinsjene operert automatisk gjennom radiolink for å oppnå maksimum ytelse fra fiskegearet.
Fartøyene er innredet for 8-manns besetning. Sam Electronics har levert og montert det elektroniske broutstyret, og Seatronics har levert to Scanmar Scanmate 6-net-monitoring systemer.

DEL