Overleveringen som måtte kanselleres

«SuperSpeed 2» sjøsettes. Levering er planlagt til 5. juni. Begge fergene er forsinket fra verftet i Finland.
Nå skjer det ikke så rent sjelden at en planlagt closing må utsettes fordi klasseselskapet ikke vil utstede de nødvendige sertifikater, noe som igjen er en betingelse for utstedelse av pantedokumentene som bankene må ha før de kan utbetale sluttsummen til verftet. Selv om det er kjedelig, betyr det som oftest bare noen dagers utsettelse og at noen få mennesker må foreta litt unødvendig reisevirksomhet. Men ikke så for Color Line, som virkelig hadde slått på stortrommen og fløyet inn et tyvealls journalister – herav Skipsrevyens – , samt invitert et hundretall prominente gjester til en høytidelig overleveringssermoni. For så å avlyse hele seremonien i det øyeblikk den skulle begynne.

Det som skulle bli en gledens dag med flagg og faner og store ord fra verftsdirektør og skipsreder, med gjensidig utveksling av superlativer, ble til en pinlig forestilling med påfølgende negativ presseomtale i dagene som fulgte. Det var ikke helt sånn PR-avdelingen i Color Line hadde tenkt seg det. Og det var ikke deres skyld. Man kan ikke fortenke Norges største fergerederi i at de vil skape mest mulig blest om et nytt og revolusjonerende (sier de selv) transportkonsept mellom Norge og Kontinentet. Men når verftet svikter med leveringstidspunktet, gang på gang, er det ikke greit å skulle planlegget store begivenheter.
Men høytidelige begivenheter en én ting. Noe langt mer alvorlig er driftsforstyrrelsene for rederiet, som kommer i problemer både i forhold til kunder som har kjøpt og betalt reiser de ikke får, og å skaffe erstatningstonnasje etter at de gamle båtene er avhendet. Som kjent er både «Peter Wessel» og «Christian IV» solgt, og vi vil anta at Color Line nå får en tøff jobb med å reforhandle leveringstidspunktene for disse skipene.

Det er ikke til å kome unna at SuperSpeed- prosjektet til Color Line har utviklet seg til en trist affære, i første rekke for Aker Yards. Den første av de to søsterfergene skulle ha vært levert i desember i fjor, og er altså i skrivende stund mer enn to måneder forsinket. Av pålitelige kilder får vi opplyst at dagbøtene er over 50.000 kroner. Det skulle andra til mer enn tre millioner kroner for to måneder. Ingen stor sum i det store sammenheng, men uansett penger som Aker Yards kunne hatt god bruk for, når vi tenker på den siste resultatfremleggelsen.
I skrivende stund er det ingen som kan svare på når skipet blir levert. Forhåpentlig er alt i orden når dette leses. Etter planen skal skipet inn i trafikk mellom Kristiansand og Hirtshals i begynnelsen av mars.
For Aker Yards var den kansellerte overtakelsen om mulig enda mer pinlig enn for Color Line. Sjefen for Cruise & Ferry-divisjonen i Aker Yards, Juha Heikinheimo, var kortfattet i sin kommentar til flausen med den kansellerte closingen. Han skyldte på underleverandøren ABB, som ikke klarte å få thrusterne til å fungere.
Problemer med inverterne ble oppgitt som årsak til at skipet ikke kunne overtas.

Leveringsproblemene med «SuperSpeed 1» får også konsekvenser for søsterskipet «SuperSpeed 2». Heller ikke på dette skipet kan Aker Yards garantere overleveringstidspunktet lenger. Skipet som skal gå mellom Larvik og Hirtshals på fire timer og tre kvarter har nå en stipulert leveranse 5. juni. Det er en kraftig forsinkelse i forhold til opprinnelig leveringsdato. Men som sagt, nå er det heller ingen som tør garantere at 5. juni blir den endelige datoen.

DEL