Over to milliarder kroner i minus

Ill.foto: “Far Grip” i storm. Arkivfoto: Farstad Shipping

Nedskrivninger på skip med nær 1,3 milliarder

Når Farstad Shipping ASA i Ålesund presenterer fjorårstallene i Oslo i dag er det tidendes dårligste resultat, både for fjerde kvartal og for hele 2015 sett under ett, som legges frem.

Rederiet oppnådde i 4. kvartal driftsinntekter på 939,3 mill. kroner. Driftsresultatet (EBIT) ble negativt med 982,0 mill. kroner etter nedskrivninger på 1 094,6 mill. kroner. Resultatet etter skatt ble negativt med 1 310,9 millioner kroner.

Driftsinntektene pr. 31.12.15 ble 4 011,1 mill. kroner. Driftsresultatet (EBIT) ble negativt med 813,8 mill. etter nedskrivninger på 1 279,6 millioner. Resultat etter skatt ble negativt med 2 170,0 mill. kroner.

Styret vil foreslå at det ikke utbetales utbytte for 2015.

Farstad Shipping har i dag en flåte på 59 skip (30 AHTS, 23 PSV og 6 SUBSEA), samt ett SUBSEA fartøy under bygging.