OTD 2013

På Lönne sin stand var det som vanlig høy aktivitet. Fra venstre: KAM Paul Hamre, KAM Brigt Brekke, adm. dir Ole Jacob Myhre, COO Kjell Svellingen, markedssjef Hanne Huseklepp og KAM Carl Robert Karlsson.
På Lönne sin stand var det som vanlig høy aktivitet. Fra venstre: KAM Paul Hamre, KAM Brigt Brekke, adm. dir Ole Jacob Myhre, COO Kjell Svellingen, markedssjef Hanne Huseklepp og KAM Carl Robert Karlsson.

[rev_slider otd13]

DEL