Østensjø kontraherer – valg av byggeverft rett rundt hjørnet

Ill. Wärtsilä

Wärtsilä er tildelt kontrakt på levering av sitt VS 5012-design til fire nye fortøyningsbåter som skal bygges på vegne av Østensjø Rederi AS.

Kontrakten ble signert i juli 2015, og arbeidet skal utføres på Wärtsilä Ship Design sitt kontor på Fitjar. Båtene skal brukes i tjeneste for Statoil på Sture og Melkøya terminalene fra henholdsvis desember 2016 og juni 2017. Samme design fra Wärtsilä har tidligere blitt brukt på to av Østensjø Rederi sine eksisterende fartøy (Max og Obelix), som har vært i drift siden 2007. Kun mindre endringer er utført for å møte nye reguleringer og for å optimalisere driften basert på de erfaringene som er gjort.

Egil Risnes fra Risnes Aqua Consult er engasjert av Østensjø Rederi for å koordinere byggeprosessen. Risnes har vært engasjert i byggingen av fortøyningsbåter til Østensjø tidligere, både i 1988 og i 2007. Rederiet er i sluttfasen med å plassere byggekontraktene for nybyggene, og forventer signering innen utgangen av september.

Til Østensjø Rederi skal Wärtsilä også levere LNG-løsninger til tre store eskortetaubåter som rederiet bygger ved Astilelros Gondan verftet i Spania. Løsningen omfatter dual fuel-motorer, integrert med et skreddersydd gasslagrings- og tilførselssystem. Fartøyene skal også operere for Statoil på Melkøya-terminalen fra våren 2017.