Ordrereserve på tre milliarder

Roy Wareberg
Roy Wareberg

Atlantic Offshore har passert tre milliarder kroner i ordrereserve.

Med opsjoner beløper ordrereserven seg til fem milliarder kroner. Rederiet er svært tilfreds med ordresituasjonen.

– Med en slik ordrereserve har vi etablert forutsigbarhet i porteføljen av kontrakter. Vi kommer imidlertid til å fortsette å navigere etter samme strategi vi har fulgt de siste årene, og ser det som naturlig at vi etterhvert bestiller enda flere nybygg , sier administrerende direktør Roy Wareberg.

Bare i inneværende år får rederiet levert fire nybygg, og flere er i produksjon. Basert på ordrereservene har rederiet omsetning på dagens nivå frem til 2018.

– Hovedfokus er fortsatt på vekst. Vi har en moderne flåte som tilfredsstiller de strengeste krav. Nybyggene vi leverer er en direkte besvarelse på kravspesfifikasjonene som foreligger fra oppdragsgiverne. Dette er mulig når det konkurreres om lange kontrakter. En moderne flåte bidrar dessuten til å posisjonere oss ytterligere såvel nasjonalt som internasjonalt. Med ordrereserven som solid grunnmur kan vi i større grad også være en aktør i spotmarkedet, sier Wareberg.

Virksomheten til Atlantic Offshore foregår i norsk og britisk sektor i Nordsjøen.

DEL