Optimisme i Møre og Romsdal

Rederiene på Nordvestlandet – her representert ved Farstad og driftsdirektør (COO) Børge Nakken – er mer optimistiske nå enn for bare få måneder siden.
Møreforskning foretar hvert år en undersøkelse der bedrifter i den maritime klyngen blir spurt om sine forventninger for året som kommer. Årets undersøkelse gir igjen optimistiske svar, til tross for problemer ute i verden. Navet i klyngen er fortsatt rederiene, som er mer optimistiske nå enn for bare få måneder siden. De forventer høyere aktivitet og rater når feltutbyggingene kommer, skriver Sunnmørsposten.

Til tross for krisestemning i USA og Europa vil den offshorerelaterte industrien på Nordvestlandet klare seg bra. Det er perspektivet som profesor Arild Hervik og Oddmund Oterhals fra Møreforskning tegner for den maritime klyngen på Nordvestlandet. Stadig mer av den maritime industrien dreies mot offshore. Dermed er man ikke så sårbar for den europeiske krisen og tegnene på tilbakegang i USA.
Nye funn av olje- og gassfelt, ikke bare i Nordsjøen, men også i Storbritannia og andre land gir for tiden rekordinvesteringer. Det vil bli stort behov for avanserte offshorefartøyer som kan operere på store havdyp.
– Kinaeffekten er fortsatt virksom. Den innebærer fortsatt vekst i Asia og Østen. Da trenger de energi, og olje og gass vil være de viktigste energikildene for transport i 40 – 50 år, sier professor Arild Hervik til Sunnmørsposten.
Men det finnes noen mørke skyer i horisonten. Det høye lønnsnivået og sterk krone svekker konkurranseevnen. Verftene har god fart inn i 2011, men det knytter seg stor usikkerhet til 2012. Bare halvparten av årsproduksjonen er fylt opp i ordrebøkene og ordreinngangen frem mot nyttår vil være avgjørende for om man klarer å opprettholde aktiviteten de neste årene. Man må også forvente at konkurransen på verdensmarkedet blir stor dersom verft i Østen og Kina skal fylle kapasiteten som er bygget.
– Disse verftene har hatt store forsinkelser av leveranser og kvaliteten er ikke optimal. Det betyr at norske verft vil fortsatt kunne konkurrere om de avanserte skipene, sier Hervik.
Han tror videre at utstyrsleverandører med eksportmarkeder utenom offshorerelaterte verft kan møte større markedsproblemer. Mens ordrebøkene gir rimelig aktivitet i 2011 og 2012, er det stor usikkerhet knyttet til 2013.

DEL