Opsjon blir til fast kontrakt

Vik-Sandvik VS 485 design
Siem Meling Offshore DA har inngått kontrakt for en PSV av Vik-Sandvik VS 485 design til pris rundt NOK 315 millioner som skal bygges ved Eidsvik Skipsbyggeri for levering første kvartal 2009.

Nybygget får lugarkapasitet for 64 personer og et dekksområde på over 1000 m2. Skipete blir utstyrt med dieselelektrisk fremdriftsmaskineri og naturligvis Clean design. Videre blir nybygget forberedt for en stor offshore kran, standby tjenester, oil recovery og Fi-fi.
Dette er verftets bnr. 76 som var en opsjon under Meling Supply kontrakten som ble gjort i juni 2007.

DEL