Opplæringspris til Fjord1

Næringsminister Monica Mæland og HR-sjef i Fjord1 Cicilie Færestrand. Foto: Steinar Haugberg/Sjøfartsdirektoratet

Næringsminister Monica Mæland delte ut prisen årets maritime lærebedrift 2016 på vegne av Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse under Haugesundkonferansen 2017. 

Den heldige vinneren ble Fjord1, det melder rederiet i en pressemelding. HR-sjef Cicilie Færestrand tok i mot prisen på vegne av rederiet.

– Vi er stolte over å få denne prisen. For oss er det en viktig verdsetning av arbeidet vi gjør med opplæringsstillinger, som ledd i framtidig rekrutteringsstrategi, sier Færestrand.

«Rederiet er også opptatt av å ta inn kandidater med ulik bakgrunn. I 2016 hadde Fjord1 lærlinger innen matros- og motormannfaget. De henter kadetter både fra fagskole og høgskole. Antallet jenter i opplæringsstilling i 2016 var 14, hvorav halvparten lærlinger og halvparten kadetter. I tillegg til lærlinger og kadetter tar Fjord1 imot elever fra videregående skoler på utplassering i inntil fire uker per elev,» skrev juryen i sin begrunnelse.

I løpet av 2016 var det totalt 84 personer som hadde lærekontrakt hele eller deler av året.

I tillegg hadde Fjord1 inne 40 kadetter som trenger fartstid for å kunne utløse nødvendige sertifikater, noe som totalt betyr 124 personer i opplæringsstillinger i løpet av fjoråret.

– I snitt har selskapet 60 lærlinger innen matros- og motormannfaget inne til enhver tid, forteller Frode Kjelkenes, HR-rådgiver i Fjord1 i meldingen.