Oppgraderer «Far Sun»

"Far Sun" Foto: Harald Valderhaug

I 2014 leverte Vard fartøyet «Far Sun» til Farstad Shipping. Nå skriver verftsgruppen i en pressemelding at de har inngått en avtale om oppgradering i form av installasjon av batteripakke og økt miljøvennlig operasjon. 

PSVen som allerede har diesel-elektrisk fremdriftssystem gikk rett inn på kontrakt for Statoil da den ble levert.

f.v. Børge Nakken (Farstad Shipping), Helge Såtendal (Statoil), Ole Steinar Andersen (Statoil) og
Christian Søvik (Vard Electro).

– I nært samarbeid har Farstad Shipping og Vard Electro gjennom en lengre periode analysert drivstofføkonomi, forbruk og utslipp fra «Far Sun». VARDs batteriløsning SeaQ™ Energy Storage System forventes å gi ytterligere reduksjoner både innen miljøpåvirkning og driftskostnader. I tillegg oppnås økt sikkerhet i form av kraftreserve, responstid og redundans, skriver Vard i meldingen.

Les også: Skipsrevyens omtale av «Far Sun»

Energilagringssystemet skal installeres i fartøyet i løpet av andre halvår 2017. Etter arbeidet er gjennomført vil skipet motta «Battery Power»- klassenotasjon fra DNV GL.

Støtte fra NOX-fondet

– Nye og strengere krav til batteriinstallasjoner om bord i skip fra DNV GL og Sjøfartsdirektoratet ble publisert sommeren 2016. Vard Aukra og Vard Electro har i samarbeid med Farstad Shipping utviklet en standardisert løsning i form av et ekstra dekkshus som tilfredsstiller gjeldende regelverk, og som er godt egnet til denne type oppgradering av offshoreskip, ferger og andre aktuelle fartøytyper. Vard Aukra fått i oppdrag å produsere og installere dekkshus og tilpasse øvrig utstyr om bord, skriver Vard.

Corvus i Bergen er valgt som leverandør av batterier, en utløsende faktor for å kunne realisere prosjektet har vært støtte fra NOX-fondet.

 

 

DEL