Oppdaterer «Seihav» med flere avlusingsmuligheter

Brønnbåten Seihav har en av de største kapasitetene langs Norskekysten. Foto: Mowi Star.

Av: Magnus Petersen & Therese Soltveit, kyst.no 

Brønnbåten «Seihav» har hjemmehavn på Austevoll og er en av de største av sitt slag i Norge. Medeier og styrmann Tore Bakke forteller fartøyet kan gjennomføre flere typer operasjoner. – Vi kjører slaktefisk, sorterer fisk, ferskvannsbehandler mot lus og AGD, samt avluser med hydrogenperoksid, sier han til kyst.no, og legger til at de også har bestilt en Optilicer som skal installeres på båten i april.

«Seihav» kan laste 550 tonn levende fisk og ble døpt i oktober 2016. Båten har fast kontrakt for Lerøy og Lerøy Sjøtroll og blir leid ut til andre oppdrettere på Vestlandet ved ledig kapasitet.

Tore Bakke er både medeier og kaptein ombord på Seihav. Foto: Tore Bakke.
Tore Bakke er både medeier og kaptein ombord på Seihav. Foto: Tore Bakke.

– De første driftsmånedene har gått greit, med litt småproblem underveis, men ingenting som har gitt store utfordringer, sier Bakke om innkjøringsfasen.

Han opplyser at de blant annet måtte bygge om og forsterke et skyveskott, og Bakke forteller at båten er utstyrt med en rekke moderne utstyr og kan derfor utføre flere type operasjoner.

– Vi kjører slaktefisk, sorterer fisk, ferskvannsbehandler mot lus og AGD, samt avluser med hydrogenperoksid, sier han.

Les også: Den nye brønnbåten «Seihav» kan laste 550 tonn levende fisk

Krevende for kapteinen

Jobben som kaptein på fartøyet forteller Bakke var krevende den første tiden.

– Det er mange systemer som skal kjøres i gang og fungere sammen, men vi har fått oss en fin og god arbeidsplass. Båten er en effektiv og god båt med hensyn til fiskevelferd.

Båten har undertrykkslasting med vannseparator. Og i tillegg til den bestilte Optiliceren, skal det også være mulig med varmtvannsbehandling mot lus.

– Båten skal være i drift hele året, men det kommer litt an på lusesituasjonen og slaktefiskkjøring. I rolige tider som nå, kan det fort bli landligge noen dager.

Det er plass til seks personer om bord, men vanligvis er det ikke mer enn tre stykker på samtidig. Kapteinen eller overstyrmann skal kunne sitte alene på broen og gjøre lasting, lossing, behandling, manøvrering og navigering.

Forhindrer smittespredning

Bakke opplyser også at brønnbåten kan bli lukket med inntil 150 kg fisk per kubikk i over et døgn, dersom det trengs.

– Den er også utstyrt med filter og UV for å forhindre smittespredning, understreker han til kyst.no.

I tillegg er det installert oksygenanlegg for tilførsel til vannet i brønnene under transport, som både kan bli styrt automatisk og manuelt.

– Dette for å få best mulig fiskevelferd, forklarer Brekke.

Fakta om Seihav: 

  • Båten er 79 meter lang. Den har bruttobrønnvolum på cirka 4000 kubikkmeter, og kan under ordinære forhold laste rundt 550 tonn med levende fisk.
  • Brønnbåten skal i hovedsak operere på Vestlandet i Hordalandsområde.
  • Seihav ble bygget i Romania og utrustet på Fitjar Mekaniske Verksted.

Teknisk info: 

  • 3000 kW STADT No-Loss drives for elektriske framdriftsmotorer
  • 2500 kW + 500 kW STADT STASCHO elmotorer , vannkjølte
  • 2 stk 700 kW elmotorer med styring for sidepropeller
  • STADT 690 V / 440 / 230 V Hovedtavler med PMS
  • Distribusjons-transformatorer til skipet
DEL