Opererer i det ytre rom, og på store dyp

Prosjektsjef Morten Sundheim ved utstyr som skal ombord i “Aker Wayfarer”. Foto:Morten Halvorsen/Skipsrevyen
I forbindelse med ONS messen i Stavanger i august ble Skipsrevyen invitert til omvisning i Oceaneering International Inc. sitt norske hovedkvarter i Jåttåvågen.

Oceaneering, som er verdens ledende ROV operatør, ble grunnlagt i 1964 og har i dag henimot 60 avdelinger i 20 land. Antall ansatte nærmer seg 9.000, og firmaet har en årsomsetning på mer enn 2 milliarder dollar.

Opererer i verdensrommet, og på havbunnen.
Et annet moment som absolutt bør nevnes, og som viser spennvidden i oppgavene Oceaneering tar på seg, er at konsernet opererer både på havbunnen og i verdensrommet.
Som leverandør til NASA, den amerikanske romfartsorganisasjonen, som har verdensrommet som sitt virkeområde, opererer Oceaneering både i det ytre rom, og i det som ofte blir kalt klodens ”indre rom”, de store havdyp.
Oceaneering AS, den norske delen av firmaet, startet opp i 1973 og er et heleid datterselskap av Oceaneering International Inc. Oceaneering Norge har i de senere år hatt en kraftig vekst, og har rundt 750 fast ansatte som sørger for en omsetning på rundt 1,5 milliarder kroner i året. De fleste tenker vel først og fremst på ROV utstyr og tjenester når de hører navnet Oceaneering, og disse tjenestene utgjør også rundt 80 prosent av inntjeningen i Norge.
Selskapet har et betydelig antall arbeidsROV-systemer i arbeid på den norske kontinentalsokkel, samt et tyvetalls observasjonsROV´er, som kan gi viktig informasjon fra vanskelig tilgjengelige steder. For å betjene disse systemene har Oceaneering nærmere 500 ROV operatører. I tillegg til diverse oppdrag for de aller fleste av de større operatørene innen offshore olje-/gassutvinning, både i Nordsjøen/Norskehavet og i fjernere farvann, leverer Oceaneering også komplette ROV tjenester ombord i 14 norske/norskeide offshore service/konstruksjon/intervensjonsfartøyer, og flere er på gang.
Blant annet mobiliserer man for tiden ROV tjenester ombord i ”Aker Wayfarer”, byggenr 718 fra STX Norway Offshore AS Søviknes. Dette skipet har vi en presentasjon av annet sted i denne utgaven av Skipsrevyen.
Man har en egen utviklings-, eller som det også kalles blant innvidde, ”Petter Smart”, avdeling som konstruerer og produserer nytt verktøy, eller som de sier i Stavanger; ”Tools” for bruk ved undervannsoppdrag. Her arbeider ca. 50 ingeniører/teknikere, som også får assistanse fra verkstedene for montering og testing. I tillegg til skreddersydde redskaper, produseres og vedlikeholdes også standardprodukter.
I tilknytting til denne avdelingen har de også en ”Tool Pool” som omfatter ca. 350 verktøygrupper. Her er også utleieavdeling med henimot 900 ”Tools” som kan leies av andre selskaper.
Vi fikk også anledning til å prøvekjøre ROV simulatoren, selve kjernen i Oceaneerings visualiseringssystem:

ROV simulatoren
er et unikt hjelpemiddel med interaktiv simulering av oppgaver og omgivelser. I mange prosjekter har kunder benyttet simulatoren for å forberede og planlegge prosjekter som skal utføres. Her kan man på forhånd øve på bestemte oppgaver, sjekke mulighetene for tilkomst og lignende, og dermed redusere risikoen for ubehagelige overraskelser når jobben skal gjøres i praksis.
Det er allmenn kunnskap at det å trene på en oppgave i realistiske omgivelser gir stor gevinst både hva gjelder tidsbruk og, ikke minst, sikkerhet.
Den reduserte tidsbruken kan dokumenteres fra et kurs som ble holdt på Oceaneerings anlegg i Jåttåvågen, der flere ROV-piloter fikk utføre forskjellige oppgaver; uten trening, og med trening i simulator. Alle pilotene forbedret sine prestasjoner betydelig, og den gjennomsnittlige reduksjon i tidsbruk var 46 prosent.
Arbeidsoppgavene som det blir øvet på kan også kjøres i 3D replay, noe som innebærer at man i etterkant kan studere operasjonen fra alle sider. Ved å øve på prosjektene i forkant, kan man også finne de optimale redskapene som skal benyttes, eventuelt la utviklingsavdelingen lage spesialtilpassede ”Tools”.
Man kan konkludere med at visualiseringssystemet går ut på å gjøre operatøren i stand til å utføre oppgavene med maksimal sikkerhet og effektivitet, samt å redusere kostnader og tidsbruk.
Vi spurte også Sr. Operations Manager Harald Øverland om hvordan han vurderer den videre ”sub sea” utvikling.
– Oceaneering skal fortsatt være i tet, og det blir vi ved å satse på utdanning og kompetanse som stadig oppdateres, ha gode tekniske løsninger, ha topp utstyr, og motivert personell.


Senior Operations Manager Harald Øverland. Foto:Morten Halvorsen/Skipsrevyen

Han la også vekt på det omfattende nettverk av avdelinger verden over, som alltid sikrer rask oppfølging og assistanse uansett hvor du er.
Fremover ser han også for seg en viss endring i markedet, med økende antall oppdrag fra utbygging av vind- og havkraft. Oljeutvinningen vil trolig i større grad bestå av undervannsinstallasjoner, og utføres i mindre grad fra overflaten. Men, som han sier: – Oppdragene ”SubSea” vil være der, og må gjøres!