ONS 2016: En ny UT-familie ser dagens lys

UT 5400 - for 20 til 60 teknikere. Ill.: Rolls-Royce

På ONS ivrer Rolls-Royce etter å profilere en ny familie med UT-designs. Typebetegnelsen er 5400 og kommer i tre ulike størrelser, alle beregnet på et booming SOV-marked for vindmølleparker.

Det såkalte Service Operation Vessel markedet antas å vokse betydelig. Disse skipene settes inn som personell-/serviceskip på offshore vindmølleparker. Man tar det for gitt at vindmølleparkene kommer lenger til havs, blir større og stadig flere – altså er det også et marked for forskjellige skipstyper for å betjene dette segmentet. Fra Rolls-Royce sin side understrekes det at UT 5400 ikke er modifiserte versjoner av eksisterende offshore skipsdesigns, men nyutviklede fartøyer for akkurat dette markedet.

I går skrev vi om «Esvagt Njord» her på www.skipsrevyen.no, et skip som Esvagt og Havyard beleilig har liggende til kais i Stavanger denne ONS-uken. De nye UT 5400 fartøyene fra Rolls-Royce skal ta sin del av dette markedet. Primæroppgaven til UT 5400 er å frakte teknikere til og fra vindmølleparkene og dette gjøres da med forløpig tre forskjellige versjoner av samme design – for 20 til 60 teknikere. Skipene er spisset mot dette vindmøllemarkedet med stor vekt på logistikk løsninger og stabilitet ved transfer av personellet.

Nå feltene blir så store som vi nå ser, blir logistikken løst ved at teknikerne bor ombord på SOVene. Derfor legges det stor vekt på fasilitetene ombord, og Rolls-Royce har her lagt seg på god hotellstandard. På feltet går skipet fra vindmølletårn til vindmølletårn mens teknikerne utfører sine vedlikeholdsoppgaver. Arbeidsdagen for teknikerne blir å våkne opp ombord, ta seg en god hotellfrokost og så gå over walk-to-work gangveiene med verktøysvognene sine til dagens dont. Tilbake på skipet etter endt arbeidsdag venter interiørløsninger som skal gjøre oppholdet mest mulig bekvemt. Turnusene som teknikerne – og mannskapet – står i, kan ha en varighet på opptil en måned.

Skipene tilgjengelig i markedet er selvsagt forskjellige avhengig av hvilket design man snakker om. Men vi ser også at det velges ulike løsninger for walk-to-work systemene. Disse er essensielle systemer som vi skal presentere mer i detalj i en senere utgave av Skipsrevyen.

UT540WP-windfarmsupport_Rolls-Royce

Gangvei løsningene som velges for transfer av serviceteknikere baseres på forskjellige filosofier.  UT-skipene har sine løsninger, mens andre designs kan ha helt andre prinsipper for overføring av personell til vindmølletårnene.