Omfattende flåtefornyelse på gang

Rederisjef Per W. Nieuwejaar. Foto: Asle Strønen

Travle tider for Havforskningen: To store nybyggingsprosjekter på gang henholdsvis i Spania og Italia, samt to store oppgraderinger ved Båtbygg på Raudeberg. I tillegg skal «G.O. Sars» gjennomgå ordinært vedlikehold ved Westcon Florø i vinter.

Først i løypen av nybygg er nye M/S «Dr. Fridtjof Nansen» som skal erstatte dagens tyve år gamle «Dr. Fridtjof Nansen». Nybygget har en loa på 74,50 meter med bredde 17,40 meter. Mannskaps- og forskerkapasiteten er 15 + 30. Kontraktssummen på dette skipet er 53.290.000 Euro. Skipet utrustes med syv unike laboratorier som illustrerer den ambisjon Norge og Havforskningsinstituttet ønsker å ha innen internasjonal marin forskning.

Rederisjef Per W. Nieuwejaar forteller til www.skipsrevyen.no at foreløpig leveringsdato i Spania er 24. november i år med sjøprøver og uttesting utover vinteren og nyåret. Byggeprosessen kan følges på skipets prosjektside.

Italiensk kronprins

Det nye isgående polarforskningsskipet «Kronprins Haakon» leveres fra verftet i Italia ultimo neste år. De vitenskapelige toktene har planlagt oppstart i begynnelsen av 2018. Kostnadsrammen på dette 100 meter lange og 21 meter brede skipet er ca. 1,4 milliarder kroner.

Les også: Italia-bygget norsk forskningsskip kraftig forsinket

Tromsø bli skipets hjemmehavn med Norsk Polarinstitutt som formell eier, på vegne av den norske stat. Skipets prosjektside dokumenterer byggeprosessen.

Stor ombygging

Dagens "Dr. Fridtjof Nansen" fotografert ved Båtbygg sitt anlegg på Raudeberg, før oppstart av skrogarbeidene. Foto: Båtbygg AS
Dagens «Dr. Fridtjof Nansen» fotografert ved Båtbygg sitt anlegg på Raudeberg, før oppstart av skrogarbeidene. Foto: Båtbygg AS

Båtbygg AS på Raudeberg har fått ombyggingsoppdraget av de eksisterende forskningsskipene «Dr. Fridtjof Nansen» og «Johan Hjort».  Førstnevnte ombygges fra operasjon i tropiske farvann til å bli et fartøy for arktiske strøk. I tillegg er det avtalt en del variasjonsarbeider i forhold til opprinnelig kontrakt, bl.a. monteres DP, hekktruster fra Scana Propulsion, to vinsjer fra Z-Marine for hhv. kabel og wire, ny galge mellom tromlene og A-ramme på hekken. Noe innrednings- og stålarbeider tilkommer også. Salgs- og prosjektsjef ved Båtbygg Kenneth Sekkingstad opplyser til www.skipsrevyen.no at fartøyet blir liggende på Raudeberg ut oktober. Skipet blir også gitt nytt navn; M/S «Kristine Bonnevie».

Kenneth Sekkingstad forteller videre at «Johan Hjort» ventes til verftet andre uken i november. Da skal fremdriftsmaskineriet skiftes ut med et batteri hybridanlegg. – Dette arbeidet omfatter hovedmotor, gir og propell. Det er en omfattende løsning oppdragsgiver har valgt. Arbeidet skal være ferdigstilt i løpet av februar måned neste år, sier Sekkingstad.

Etter hva vi erfarer er kostnadsrammen for disse to ombyggingene før tilleggsarbeidene i størrelsesorden +70 millioner kroner.

Avslutningsvis nevner vi at «G.O. Sars» skal til Westcon Florø medio desember til ultimo januar for blant annet å installere noen nye vitenskapelige vinsjer samt ordinært vedlikehold.

2017 vil etter alle solemerker bli et særdeles travelt år for rederidivisjonen ved Havforskningsinstituttet. Skipsrevyen følger prosjektene videre utover høsten og vinteren.

- Ikke nødvendigvis et vakkert syn. Vi tenker da på det landsatte skipet, selvsagt. Kaptein Nils Hufthammer i forgrunnen med "nye" M/S Kristine Bonnevie i bakgrunnen. Foto: Kristoffer Økland
– Ikke nødvendigvis et vakkert syn. Vi tenker da på det landsatte skipet, selvsagt. Kaptein Nils Hufthammer i forgrunnen med «nye» M/S Kristine Bonnevie i bakgrunnen. Foto: Kristoffer Økland